Vedenie mesta Bardejov kontrolovalo práce na tepelných rozvodoch

1200x
12. Júl 2023
Práce na rozvodoch tepla aj na budove športovej haly pokračujú podľa plánu
(Zdroj: FB Mesto Bardejov) 
 
Začiatkom tohto týždňa sa v Bardejove konal kontrolný deň na realizácii projektu výmeny teplovodných rozvodov.
 
Vzhľadom na to, že sa v najfrekventovanejších lokalitách už ukončila pokládka predizolovaných rúr a v najbližšom čase sa začne s výplňami štrkových lôžok bolo, nevyhnutné skontrolovať, či práce prebiehajú v zmysle časového harmonogramu a či sa nevyskytujú problémy, ktoré by si vyžadovali prijatie operatívnych opatrení.
 
(Zdroj: FB Mesto Bardejov)  
 
Podľa záverov dnešného pracovného stretnutia sa zdá, že práce napredujú bez vážnejších problémov, a rozkopané ulice za Dlhým radom a na Slovenskej ulici by už čoskoro mali byť minulosťou. Nasledovať bude zasypávanie rýh a uvedenie celého staveniska do pôvodného stavu, vrátane asfaltov a dlažby.
 
(Zdroj: FB Mesto Bardejov)  
 
Primátor mesta a obaja viceprimátori dnes sústredili svoju pozornosť aj na postup prác pri projekte zníženia energetickej náročnosti administratívnej budovy športovej haly, vrátane jej vegetačnej strechy – realizáciou tohto projektu dostane športová hala jednotný vzhľad a stane sa jednou z dominánt celého priestoru.
(14:45, red.) 
Diskusia
Pridať komentár