Malé deti spôsobili obrovský požiar v lese

1290x
13. Júl 2023
 Maloleté deti v okrese Kežmarok spôsobili požiar
Deti poškodili 139 m³ drevnej hmoty (Zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)
 
Vyšetrovateľ oddelenia Prešov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ zastavil kvôli neprípustnosti trestné stíhanie dvoch maloletých osôb.
 
V marci tohto roka mali spolu vstúpiť do suchého trávnatého porastu nachádzajúceho sa medzi obcami Huncovce a Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok a spôsobiť požiar trávnatého porastu, ktorý sa nekontrolovateľne rozšíril do neďalekého lesného porastu a na dreviny rastúce mimo les.
 
Čo všetko bolo poškodené
 
Následkom požiaru došlo k poškodeniu chráneného biotopu národného významu - podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, mezofilné pasienky a spásané lúky, psiarkové aluviálne lúky, ako aj chránených druhov rastlín vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Rovnako došlo k ohrozeniu chránených druhov živočíchov a to bocian čierny (Ciconia nigra), orol krikľavý (Aquila pomarina) a orol skalný (Aquila chrysaetos).
 
Požiar ďalej poškodil približne 121 m³ borovice lesnej (Pinus sylvestris), približne 11 m³ smreka obyčajného (Picea abies) a približne 7 m³ brezy bielej (Betula pendula), čo je spolu približne 139 m³ poškodenej drevnej hmoty.
 
Škoda sa pohybuje v rozsahu 490-tisíc eur (Zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)
Obrovská škoda
 
Maloletí svojim konaním spôsobili všeobecné nebezpečenstvo a životné prostredie týmto konaním vydali do nebezpečenstva vzniku škody v rozsahu skoro 490-tisíc eur.
 
Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vedené vo veci zločinu ohrozenie a poškodenie životného prostredia spáchaného v súbehu s prečinom všeobecné ohrozenie pre neprípustnosť, pretože ide o osoby, ktoré pre nedostatok veku nie sú trestné zodpovedné.
(13:50, red)
Diskusia
Pridať komentár