Stredná odborná škola vo Svidníku má nové dielne pre odborný výcvik

1784x
14. Júl 2023
Svidnícka škola má nové dielne pre strojárov, zváračov a automechanikov
Hala bola odovzdaná do užívania (Zdroj: PSK)
 
Moderná hala bude slúžiť budúcim strojárom, technikom či autoopravárom pri zvyšovaní ich praktických zručností.
 
Po vyše roku stavebných prác bola odovzdaná do užívania. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy do jej výstavby investoval vlastné financie vo výške viac ako 1,2 mil. eur aj zdroje z Európskej investičnej banky. Celkovo sa tu preinvestovalo 1,64 mil. eur.  
 
Nové dielne pre odborný výcvik v Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sú realitou. Vybudovali sa za približne 300 kalendárnych dní ako praktické pracovisko pre žiakov študujúcich v odboroch mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov, stolár či automechanik. Prešovský samosprávny kraj ako hlavný investor na zriadenie dielní využil zdroje zo svojho rozpočtu (1,2 mil. eur) a pomohol si tiež úverom z Európskej investičnej banky (445-tisíc eur). Nová hala s rozmermi 20 x 40 metrov určená pre odborný výcvik aj s projektovou dokumentáciou zhltla celkovo 1,64 mil. eur.  
 
 Hala sa člení na tri časti (Zdroj: PSK)
 
„Tieto nové dielne vo svidníckej škole sú pre odborné vzdelávanie v regióne veľkým prínosom. Ak totiž chceme, aby boli naši žiaci dobre pripravení pre trh práce a pre prax, musíme im vytvárať podmienky, ktoré sú bezpečné, kvalitné a moderné. Aby mohli svoje zručnosti zdokonaľovať čo najefektívnejšie a pre svoju budúcu profesiu boli maximálne pripravení. V tejto škole s investíciami zďaleka nekončíme. Čo najskôr chceme túto halu vybaviť špičkovou technikou a ak by nový Operačný program Slovensko, cez ktorý to chceme zafinancovať, nemeškal, otvárame ju už aj s novým vybavením. Takto si na ňu žiaci ešte budú musieť chvíľu počkať, no dielne sú im už k dispozícii,“ povedal k investícii predseda PSK Milan Majerský.  
 
Projekt výstavby dielní pre odborný výcvik priniesol realizáciu novej haly členenej na tri časti. Ide o jednu väčšiu, päť metrov vysokú dielňu v strede a dve menšie po stranách s výškou štyri metre. Dispozícia haly pritom pozostáva z pracovných priestorov, skladov a technického zázemia pre učiteľov a žiakov, menšie dielne konkrétne pre automechanikov a zváračov.  
 
 Dielne sú pre odborné vzdelávanie prínosom (Zdroj: PSK)
 
Na vybudované dielne má nadväzovať projekt ich materiálno-technického dovybavenia v podobe brúsok, rezačiek, fréz či sústruhov. Rozpočet plánovaného projektu je približne 1,4 mil. eur a bol pripravovaný v rámci III. etapy iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions (CuRI). PSK ho chce financovať zo zdrojov nového programovacieho obdobia, z OP Slovensko a presnejšie z alokácie IUS, ktorá je určená práve pre rozvoj stredného odborného školstva. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá v druhej polovici 2023. 
 
„Hala je komplexne pripravená a od nového školského roka sa tu bude vyučovať so strojmi a zariadeniami, ktoré má škola nateraz k dispozícii. Je tu vybudované všetko potrebné zázemie pre praktickú výučbu, nechýbajú sociálne zariadenia, teda WC a sprchy, LED osvetlenie, strešné vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou či tepelné čerpadlo fungujúce na báze obnoviteľných zdrojov energie,“ priblížil riaditeľ svidníckej školy Jaroslav Pavluš.  
 
 Preinvestovalo sa 1,64 mil. eur (Zdroj: PSK)
 
Oba uvedené projekty sú investíciou konzultovanou s expertmi Svetovej banky ako aj s regionálnymi zamestnávateľmi a dodávateľmi s cieľom prispôsobiť odborné vzdelávanie aktuálnemu vývoju a potrebám trhu práce. Celkovo sa má pritom v uvedenej svidníckej strednej odbornej škole v rámci CuRI preinvestovať až 6 miliónv eur. Škola sa vďaka týmto investíciám zmení na moderné centrum odborného vzdelávania.    
(9:20, Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK )
Diskusia
Pridať komentár