Prešov spustil transparentný spôsob výberu konateľov mestských spoločností

1381x
14. Júl 2023
Konatelia mestských spoločností budú prechádzať verejným vypočutím
(Zdroj: FB Mesto Prešov) 
 
Výberu konateľov prešovských mestských firiem budú predchádzať verejné, ale aj neverejné vypočutia kandidátov.
 
Stanovujú to nové pravidlá mechanizmu výberu členov do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, ktoré zavádza prešovská radnica. Samospráva plánuje týmto spôsobom v najbližších mesiacoch obsadiť miesta konateľov v štyroch mestských spoločnostiach.
 
Nový mechanizmus schválili prešovskí mestskí poslanci na júnovom zasadnutí. Jeho cieľom je zabezpečiť lepšie fungovanie všetkých služieb, ktoré pre mesto zabezpečujú mestské firmy a snahou pritom je, aby mestské firmy riadili kvalitní ľudia a odborníci. Tí sa budú musieť pred každou voľbou zúčastniť verejného vypočutia.
 
 (Zdroj: FB Mesto Prešov)
 
Otvorenosť procesu voči verejnosti má slúžiť aj ako protikorupčné opatrenie. Ako upozornil primátor mesta Prešov František Oľha, neprávne výberové konania môžu viesť až k likvidácii firiem. „Dôležité je vybrať dobrého riaditeľa a nie potom rušiť mestskú spoločnosť,“ uviedol Oľha, podľa ktorého je na tejto metóde dôležité aj to, aby nebolo rozhodnutie na primátorovi, ale aby bol proces pod verejnou kontrolou.
 
Ako dodal, mechanizmus sa snažil presadiť už ako začínajúci poslanec. Vtedy ale nenašiel podporu v mestskom zastupiteľstve. Osemstranový dokument obsahuje stanovený postup pre výberové konania v mestských spoločnostiach. Okrem iného sa zaoberá kreovaním hodnotiacej komisie a jej úlohami, ale aj vytvorením a zložením dozornej rady, ktorá má plniť kontrolnú úlohu.
 
Rieši minimálne podmienky pre kandidátov štatutárnych orgánov spoločnosti, ako aj vypracovanie testov a hodnotiacich kritérií. Vytvoriť sa má podporný tím, vďaka ktorému môže uchádzač získať potrebné informácie o danej mestskej firme. Samotné hodnotenie rozdeľuje na dve kolá. Prvé obsahuje hodnotenie podkladov, ktoré má hodnotiaca komisia zabezpečiť napríklad aj formou novinových článkov o uchádzačoch, dosiahnutých úspechov, ale aj prípadných kauzách.
 
(Zdroj: FB Mesto Prešov)  
 
Komisia bude mať možnosť, v prípade pochybností o integrite uchádzačov, konfrontácie na neverejnom vypočutí. Na tom sa budú v rámci kontroly môcť, pod podmienkou mlčanlivosti, zúčastniť aj zástupcovia jednotlivých politických klubov. Následne komisia rozhodne o kandidátoch, ktorí postúpia do druhého kola. To tvorí verejné vypočutie, ktorého sa ale môžu zúčastniť aj kandidáti, ktorých komisia do druhého kola neodporučí.
 
Verejné vypočutie s prezentáciou a diskusiou má trvať maximálne 30 minút. Konečné poradie a odporúčanie najlepších kandidátov sa následne predložia k voľbe na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
„Najdôležitejšie body sú zverejňovanie všetkých informácií, verejné vypočutie, vytvorenie podporného tímu, ktorý má uchádzača previesť celým procesom, aby dokázal vytvoriť koncepciu, ktorú predstaví verejnosti a poslancom. Najdôležitejší je výber, ktorý bude robený transparentným spôsobom. Do zastupiteľstva pôjde návrh na najlepšieho kandidáta, ale aj výber ďalších kandidátov v poradí a mestské zastupiteľstvo bude na základe toho môcť rozhodnúť. Ide teda o úplne otvorený proces, v ktorom každý uvidí každého,“ uviedol k výberovému procesu primátor.
 
(Zdroj: FB Mesto Prešov)  
 
Nový mechanizmus výberových konaní sa týka celkovo siedmich spoločností, aktuálne prebehne v štyroch. Najskôr sa vyberú konatelia správcu nebytových priestorov mesta Prešov Real, kde je dočasne poverené vedenie a tiež novovzniknutého Mestského podniku služieb.
 
Proces má byť podľa primátora uzavretý do septembra. V prípade Dopravného podniku mesta Prešov a Technických služieb mesta Prešov sa tak má stať o mesiac neskôr. Výberové konania sa aktuálne neuskutočnia v Parku kultúry a oddychu, ani v spoločnosti Futbal Tatran Aréna, kde konateľa nominuje samosprávny kraj.
 
Takisto neprebehne ani v spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, ktorá sa má zlúčiť s Technickými službami mesta Prešov.
(13:15, red.) 
Diskusia
Pridať komentár