VIDEO | Požiar aj zaplavené pivnice: V Bardejove pokračuje veľká výmena tepelných rozvodov

2016x
17. Júl 2023
V Bardejove pokračuje výmena rozvodov tepla: Riešili už aj požiar a zaplavené pivnice
  
Riaditeľka mestskej spoločnosti Bardterm Mária Vaňková a projektový manažér firmy Menert Martin Sabol minulý týždeň na tlačovej konferencii informovali o tom, ako prebiehajú práce na rekonštrukcii tepelných rozvodov v Bardejove.
 
Hovorilo sa aj o tom, o koľko sa bude z dôvodov nepredvídaných výdavkov navyšovať rozpočet tohto 6-miliónového projektu, ale aj o tom či finišujúce práce nejako ovplyvnia blížiaci sa Bardejovský jarmok. 
 
(Zdroj: AHOJ.TV) 
 
„Minulý týždeň sme riešili požiar na potrubných rozvodoch na ulici Dlhý rad. Aj vďaka všímavosti občanov, ktorí reagovali promptne a hneď zavolali hasičov, nedošlo k poškodeniu zdravia či majetku a požiar sa podarilo uhasiť. Dôvod vzniku požiaru sa vyšetruje ale nie je vylúčený ani externý faktor, napríklad cigaretový ohorok zahodený do výkopu,“ komentoval udalosť projektový manažér zhotoviteľa - spoločnosti Menert, Martin Sabol.

Spoločnosť Bardterm odovzdala stavenisko zhotoviteľovi - spoločnosti Menert ešte v septembri minulého roka. Projekt zahŕňa výmenu viac ako desiatich kilometrov až 40 rokov starých teplovodných potrubí, ktoré už boli už zastaralé a hlavne energeticky neefektívne. Rekonštrukcia vykurovacej rozvodnej sústavy zvýši energetickú efektívnosť distribúcie tepelnej energie zo zdrojov a výrazne zníži straty na všetkých rozvodoch.
 
(Zdroj: AHOJ.TV)
 
„Práce musia byť ukončené do konca septembra. Rozpočet budeme musieť z dôvodu nepredvídaných výdavkov pravdepodobne navyšovať, maximálne však o 15 % z celkovej sumy projektu, teda hovoríme o čiastke maximálne 800-tisic eur,“ informovala konateľka spoločnosti Bardterm Mária Vaňková.

Odstránia sa havarijné stavy na rozvodoch čím dôjde k skvalitneniu komfortu odberateľov tepla a teplej vody v meste. V časti dvoch okruhov K-01, K-03 bude z dispozičných dôvodov vymenená štvorrúrová sústava. V ostatných K-04, K-07, K-08, blok D6 a MŠ Kvapôčka bude realizovaný prechod na dvojrúrovú sústavu a montáž 50 domových odovzdávacích staníc. 
 

„Chcela by som aj touto cestou obyvateľov Bardejova poprosiť o trošku trpezlivosti. Áno, je to veľmi veľká akcia, je to nepríjemné ale bude to dobré a práce by výrazným spôsobom nemali ovplyvniť ani Bardejovský jarmok,“ doplnila Mária Vaňková.

Osadené domové odovzdávacie stanice zabezpečia lokálnu prípravu teplej vody a vykurovania podľa požiadavky majiteľov bytov. Modernizáciou a rekonštrukciou sústavy sa decentralizuje príprava teplej vody do jednotlivých objektov, čím dôjde k zrušeniu energeticky náročnejšej distribúcie teplej vody z kotolní a tým aj k zníženiu jednotkovej ceny teplej vody.
 
(Zdroj: AHOJ.TV)

„Obchádzkové trasy budú počas jarmoku zabezpečené rovnako, ako aj po minulé roky, komunikácie budú na jarmok pripravené. Tiež chcem obyvateľov a osoby, ktoré sa pohybujú pri stavbe na zvýšenú opatrnosť, keďže stavba je živý organizmus a pracuje sa tam od pondelka do soboty a od rána do večera. Aby ľudia dávali pozor a v prípade ak niekto zabudne zatiahnuť oplotenie, aby nespadli do výkopu,“ dodal Martin Sabol.

Investičný projekt výmeny tepelných rozvodov má hodnotu viac ako 6 miliónov eur. Z toho 5 miliónov pôjde z eurofondov a milión eur zainvestuje správca tepelného hospodárstva v Bardejove, mestská spoločnosť Bardterm.
(15:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár