Stále stojíme pri Ukrajine

1068x
21. Júl 2023
Stále stojíme pri Ukrajine
Spoznávanie regiónu ukrajinskými odídencami 
 
V Komunitnej nadácii Bardejov sme sa od vypuknutia vojny na Ukrajine pridali k prvým organizáciám, ktoré hneď začali pomáhať pri príchode odídencov do Bardejova.
 
Po riešení bezprostredných problémov, týkajúcich sa orientácie v novom prostredí, spoluorganizovania potravinovej a materiálnej pomoci s OZ Different, OZ Dobrá Myšlienka, Cirkvou Bratskou a Apoštolsku cirkvou sme sa rozhodli v závere roka 2022 preskúmať aktuálne potreby odídencov, na ktoré sme následne reagovali projektom Stojíme pri Ukrajine.
 
 
Tento projekt sa uskutočnil s podporou Centra pre filantropiu, spolufinancovaný aj príspevkom od firmy Kamax Fasteners, verejnou zbierkou a finančnými darmi jednotlivcov prostredníctvom portálu darujme.sk.
 
Projekt Stojíme pri Ukrajine realizovala komunitná nadácia od decembra 2023 do konca júna t.r.
 
V projekte sme si na riešenie identifikovaných potrieb odídencov stanovili nasledovné ciele:
1. zlepšiť jazykové schopnosti (novoprichádzajúci odídenci aj tí, ktorí absolvovali krátkodobé kurzy SJ+ školopovinné deti, ktoré chcú navštevovať ZŠ a SŠ),
2. nájsť si zamestnanie,
3. spoznať región, v ktorom žijú,
4. eliminovať vojnové traumy a psychické problémy.
 
Vianočné trhy v Bardejove 
 
Prvou aktivitou boli jazykové kurzy. Dva kurzy Slovenského jazyka – pre začiatočníkov a pre pokročilých, na konci ktorých účastníci získali certifikáty s uvedením dosiahnutej úrovne jazyka a kurz Anglického jazyka, ktorý bol takisto ukončený skúškou a udeleným certifikátom.
 
Tieto 3 kurzy spolu navštevovalo približne 40 odídencov a úspešne absolvovalo 29 z nich. Už absolvovanie jazykového kurzu je dôležitým krokom v zlepšení kvality života či už dospelých pri hľadaní práce, alebo mladých, ktorí potrebujú zlepšovať úroveň jazykových schopností kvôli štúdiu.
 
Ďalším krokom v lepšom uplatnení sa v našom regióne a zvýšení samostatnosti bola príprava odídencov na uchádzanie sa o prácu. Táto aktivita spočívala v praktickej ukážke ako si napísať životopis, motivačný list, či ako sa pripraviť na pohovor.
 
Priebežne počas projektu sme boli viacerým nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní práce i štúdia na stredných aj vysokých školách. Ďalšie aktivity projektu pomáhali odídencom eliminovať psychické problémy, získavať pozitívne zážitky, môcť tráviť čas spoločne. Tieto aktivity sa týkali napríklad zvykov počas sviatkov.
 
 
Pred Vianocami sme na mestských Vianočných remeselných trhoch prepojili slovenské a ukrajinské vianočné kulinárske zvyky v spojení s kultúrnym programom a prispeli k lepšiemu porozumeniu medzi domácim obyvateľstvom a odídencami.
 
Podporili sme spoločné trávenie Silvestra odídencov (pre Ukrajincov je Silvester, resp. vítanie Nového roka, významnejším sviatkom ako Vianoce), ktorí mohli tento deň prežiť v hojnosti a familiárnej atmosfére.
 
Ako prejav solidarity s trpiacimi Ukrajincami a nesúhlasu s vojnou na Ukrajine sme v čase výročia vypuknutia vojny usporiadali na Radničnom námestí kultúrny program pod názvom Umením proti vojne.
 
K aktivitám, ktoré prispievajú k psychickej pohode a zároveň pomáhajú odídencom spoznávať Slovensko, najmä východné, patrili výlety.
 
Zorganizovali sme výlety, ktorými sme odídencom priblížili krásy regiónu a blízkeho zahraničia – navštívili sme hrad Stará Ľubovňa, Beliansku jaskyňu, Vysoké Tatry, a poľské prihraničné mestečko Krynicu.
 
V bližšom okolí sme zorganizovali výlet – turistiku z Bardejovských kúpeľov cez sedlo Čerešňa na Mníchovský potok, kde sme zvyšok dňa trávili pri opekačke a grilovačke v príjemnom prostredí areálu Floriho chaty.
 
Tieto aktivity získali veľmi pozitívny ohlas v komunite Ukrajincov a vnímame pozitívny dopad na ich psychickú pohodu, čo sme zistili z ich bezprostredných reakcií, ale aj ohlasov jednotlivcov na sociálnych sieťach a prejaveným vysokým záujmom o tieto aktivity, prevyšujúcim kapacitné prepravné možnosti determinované projektom (cca 100 účastníkov).
 
Nás, realizátorov projektu, teší to, že vďaka finančným príspevkom Nadácie Centra pre filantropiu, spoločnosti KAMAX Fasteners a viacerým individuálnym darcom sme mohli a naďalej chceme byť nápomocní trpiacim Ukrajincom.
 
Zároveň našou pomocou vojnovým odídencom chceme verejnosti deklarovať rázne odmietnutie tejto nezmyselnej a genocídnej vojny, za ktorú je zodpovedný ruský agresor.
(13:33, V. Pachová, J. Jarina, Komunitná nadácia Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár