Pri Čabinách odstránili problémový zosuv cesty

677x
25. Júl 2023
Problémový zosuv cesty II/559 v extraviláne obce Čabiny v okrese Medzilaborce je minulosťou
Úsek prešiel rekonštrukciou (Zdroj: PSK)
 
Úsek prešiel v týchto dňoch komplexnou rekonštrukciou, a to vďaka zdrojom Prešovského samosprávneho kraja vo výške takmer 710 tisíc eur.
 
Stabilizáciu zosuvu pri obce Čabiny si vyžiadala celková deformácia cestného telesa, ktoré zdegradovalo vplyvom eróznych procesov, zvýšeným pohybom podzemnej a zrážkovej vody na tomto úseku cesty II. triedy. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) evidovala viaceré pozdĺžne trhliny, pokles vozovky a zároveň dva zosuvy cesty, čo si vyžiadalo odborný a komplexný zásah. 
 
V rámci sanačných a rekonštrukčných prác, ktoré sa realizovali v uplynulých dňoch, došlo k zhotoveniu oporného múru dlhého 60 metrov a kompletnej výmene konštrukčných vrstiev vozovky s geodoskou v celkovej dĺžke 160 metrov.  Zároveň sa zlepšili odtokové pomery na povrchu vozovky, a to prostredníctvom vybudovania hĺbkovej drenáže s priekopou z betónových prefabrikátov.
 
Realizáciou týchto prác, ktoré prebiehali v náročných geologických podmienkach, sa zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ako aj zlepšenie plynulosti dopravy. Celkové náklady na obnovu cestného telesa dosiahli výšku 710- tisíc eur, ktoré zo svojho rozpočtu vyčlenil Prešovský samosprávny kraj.
(14:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár