Vihorlatské múzeum v Humennom prezentuje výstavu Fascinujúci svet hmyzu

1012x
25. Júl 2023
Fascinujúci svet hmyzu vo Vihorlatskom múzeu
Pozvánka na výstavu (Zdroj: humenne.sk)
 
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici  prezentujú do 27. novembra 2023 vo výstavných priestoroch Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom výstavu Fascinujúci svet hmyzu.
 
Panelovú výstavu dopĺňajú ukážky z vyše 3 000 kusov exponátov hmyzu zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava ozrejmuje  najzaujímavejšie fakty jednej z najpočetnejších  a najrozmanitejších taxonomických tried, v ktorej bolo podľa doterajších poznatkov vedecky opísaných vyše milión druhov, čo je viac než polovica  existujúcich druhov všetkých ekosystémov živočíšnej ríše.
 
Odhady naznačujú, že diverzita hmyzu ovplyvňovaná  nadmorskou výškou, klímou, dostupnosťou vody, horninovým podložím  i človekom  je oveľa rozmanitejšia,  ako ju dnes poznáme a ďalšie druhy na svoje objavenie iba čakajú. V rámci výstavy zo svojich zbierok prezentuje Vihorlatské múzeum v Humennom predovšetkým ukážky z 2 176 kusov múzejných exponátov radu chrobákov  a kolekciu z 385 kusov exponátov radu motýľov. Okrem  zaujímavosti a kuriozít, čo do veľkosti, rýchlosti, či vzácnosti hmyzu,  výstava  vzdeláva návštevníka v otázkach nezastupiteľného postavenia hmyzu v dômyselnom ekosystéme živej prírody. 
 
 Vihorlatské múzeum (Zdroj: muzeumhumenne.sk)
 
Z pohľadu biologických funkcií  i užšieho pohľadu, ako úžitkového, užitočného, indiferentného i parazitického hmyzu so svojim  nezastupiteľným poslaním predstavuje výstava hmyz ako jeden zo základných pilierov ekosystémovej rovnováhy. Súčasne nastoľuje otázky súvisiace s ubúdaním hmyzu a  hroziacim kolapsom ekosystémov spôsobovaným  predovšetkým používaním pesticídov, zmenou klímy, mestským smogom, svetelným smogom, nevhodným manažovaním  trávnatých plôch bez kvitnúcich rastlín alebo s monokultúrnym pestovaním.
 
Prezentované informácie a poznatky sú zároveň priestorom k zamysleniu a plánovaniu environmentálnych aktivít  jednotlivcov i spoločenstiev k podpore  kampaní presadzujúcich  návrt hmyzu do záhrad a zelených plôch aj v mestských aglomeráciách. V mnohých lokalitách sa tieto aktivity stávajú aspoň čiastočným vyvažovaním negatívnych účinkov intenzity priemyslu  hospodárstva a poľnohospodárstva. Panelová výstava a prezentácia exponátov hmyzu zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 27. novembra 2023.
(15:30, red)
Diskusia
Pridať komentár