Program ČISTÝ BARDEJOV – XIX. ročník finišuje

1420x
26. Júl 2023
Občania môžu sami nahlasovať najkrajšie okolia do súťaže O najkrajšie okolie v meste
Za rok 2022 získal cenu Bodliak mesta objekt pohostinstva Garžoľ na Stocklovej ulici. Foto: J. Jarina. 
 
V apríli t.r. vyhlásila Komunitná nadácia Bardejov (KNBJ) v spolupráci s mestskou samosprávou a Bardejovskou televíznou spoločnosťou už jeho devätnásty ročník. Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek prostredia na území mesta. „Čistý Bardejov“ je realizovaný v troch úrovniach.
 
Prvá má motivačný charakter, spočívajúci na verejnom ocenení - morálnom, finančnom i materiálnom - troch rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, bytovým domom a organizáciou (firmou, školou a pod.). Ocenenia si v októbri budú môcť prevziať z rúk primátora mesta a zástupcov nadácie realizujúcich program Čistý Bardejov.
 
Všetky objekty a priestranstvá na území mesta sú každoročne hodnotené komisiami zloženými z členov Správnej rady KNBJ, poslancov mestského zastupiteľstva a študentov stredných škôl.
 
 
V tomto roku očakávame, že občania sami nahlásia najkrajšie okolia komunitnej nadácii a tá následne prostredníctvom členov svojej správnej rady vyhodnotí najkrajšie tri okolia v každej kategórii. Nahlásiť najkrajšie okolia môžu do 31. augusta 2023.
 
Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad v ktorejkoľvek časti mesta budú prostredníctvom fotodokumentácie a popisného textu umiestňované na webovej stránke komunitnej nadácie: www.knbj.sk. Majitelia, resp. správcovia „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov.
 
Pozrite si našu reportáž z minulého roka 
 
Najväčší „hyzdič mesta“, ktorého vyberú občania on-line hlasovaním spomedzi „kandidátov“ nahlásených aktívnymi občanmi prostredníctvom mailových a písomných návrhov obdrží cenu „Bodliak mesta“.
 
Komunitná nadácia Bardejov sa obracia s výzvou na všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, Radničné námestie 21, resp. mailom na adresu: knbj@bardejov.sk poukázali na nedostatky vo výstavbe, správe a údržbe tých miest a objektov, ktoré narušujú vzhľad mesta a jeho životné prostredie.
 
Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií – kandidátov na hyzdičov - získa od komunitnej nadácie tričko s logom Čistý Bardejov.
 
Tretiu úroveň programu predstavuje grantový program Čistý Bardejov, prostredníctvom ktorého môžu získať aktívni obyvatelia Bardejova, neziskové organizácie, školy a bytové domy finančný príspevok do výšky 800 € prostredníctvom predloženia malého projektu zameraného na skvalitnenie životného prostredia v ktorom žijú alebo pracujú.
 
Program podporujú aj podnikateľské subjekty, predovšetkým firmy Hobby/ Kobyly, Anavek. Richelieu a Nábytok Trudon.
(12:49, Ing. Jozef Jarina správca KNBJ)
Diskusia
Pridať komentár