Ulič a Uličské Krivé spojí nová cyklotrasa za 1,64 miliónov eur

686x
26. Júl 2023
Začala výstavba novej cyklocesty v Poloninách
(Zdroj: FB PSK) 
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) tu vybuduje takmer štyri kilometre cyklotrás, novú cyklolávku aj altánok, a to za 1,64 milióna eur.
 
Prešovský samosprávny kraj sa pustil do výstavby ďalšej cyklotrasy v Poloninách. Tentoraz v úseku Ulič – Uličské Krivé. Ide v poradí o tretí cykloprojekt za tento rok, ktorý realizuje v rámci investičnej akcie Poloniny trail zameranej na vybudovanie 86 km dlhej viacúčelovej turistickej trasy pre cyklistov. Hodnota projektu Ulič – Uličské Krivé predstavuje 1,64 milióna eur, je financovaný cez európske i štátne zdroje a PSK sa na ňom podieľa spolufinancovaním vo výške 5 % .
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
„V marci sme v Poloninách začali s výstavbou, respektíve obnovou takmer 23 kilometrov cyklotrás a dnes odovzdávame do výstavby ďalší úsek, tentoraz v smere na Uličské Krivé. Vybudujeme tu novú cyklotrasu, ktorá povedie popri Zbojskom potoku a spojí obce Ulič s Uličským Krivým, kde sa nachádza významná kultúrno-historická pamiatka UNESCO Grécko-katolícky chrám arch. Michala,“ priblížil predseda prešovskej krajskej samosprávy Milan Majerský.
 
„Cez Zbojský potok cyklistov prevedie nová drevená cyklolávka. Postavíme tu aj nový klenbový priepust a altánok so servisným cyklostojanom, nabíjacou stanicou a najnutnejším hygienickým zázemím. Bude to kompletný balík pre všetkých cyklistov, ktorí sem zavítajú, ale aj pre peších turistov a v zimnom období pre bežkárov prechádzajúcich trasou Poloniny Trail," dodal Majerský.
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
Teleso novej cyklistickej cestičky z Ulič do Uličského Krivého bude predstavovať sčasti asfaltobetónová a cementobetónová vozovka. Jej začiatok sa pripojí na asfaltovú cestu II. triedy č. 558 na konci východnej časti obce Ulič blízko štátnej hranice s Ukrajinou.
 
Naplánovaná je popri potoku Ulička - turisticky obľúbených splavoch a po korune ochrannej hrádze. Na pravý breh Zbojského potoka povedie cez novú cyklolávku a následne bude pokračovať trasou bývalej lesnej úzkokoľajnej železničky situovanej vedľa poľnej cesty.
 
Projekt výstavby zmienenej cyklotrasy nadväzuje na investičné akcie v Poloninách, ktoré PSK spustil ešte v marci tohto roku. Konkrétne na projekt obnovy viac ako 14,3 km dlhej cyklotrasy, siedmich mostov a 54 priepustov v úseku Starina – Ruské v rozpočtovom náklade 6,8 mil. eur.
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
A taktiež na projekt vybudovania ôsmich kilometrov nových trás pre cyklistov v smere na Stakčín, tiež troch cyklolávok a dvoch altánkov, ako i rekonštrukcie podchodu, 11 oporných múrov a 21 priepustov v celkovej hodnote 4,4 mil. eur.
 
Prešovská župa pritom plánuje všetky tri projekty dokončiť ešte v tomto roku. Zmluvná doba realizácie prvých dvoch je však stanovená na jeden rok a obdobie marec 2023 až apríl 2024, v prípade úseku Ulič – Uličské Krivé na júl 2023 – august 2024.
 
Projekt Poloniny Trail patrí medzi najvýznamnejšie investičné akcie PSK v oblasti cestovného ruchu za ostatné roky. Má napomôcť vyzdvihnúť potenciál Polonín a podporiť tunajší cestovný ruch. Zámer vybudovať túto komplexnú cyklistickú infraštruktúru vzišiel z výstupov iniciatívy Catching-up Regions, vďaka ktorej sa v okrese Snina do konca aktuálneho roka preinvestuje až vyše 15 miliónov eur.
(14:45, red.)
Diskusia
Pridať komentár