Žiadne betónovanie Tople, žiadny naši ľudia, žiadne malé územia a ďalšie bludy

3548x
31. Júl 2023
Územný plán: Na poslednom zastupiteľstve odzneli rôzne vyhlásenia a vyjadrenia ktoré cítim za potrebu dať na pravejšiu mieru
 
Model mesta Bardejov. Už v stredoveku chápali význam plánovania a spoločenského dobra pred dobrom osobným. (Zdroj Dominik Fotta) 
 
Po mnohých neúplných informáciách, si myslím, že je fajn to zhrnúť. Žiadne betónovanie Tople, žiadny naši ľudia, žiadne malé územia a ďalšie bludy. Píšem to ako predseda Komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí.
 
Na poslednom zastupiteľstve 27.júla 2023 sme schválili zmenu územného plánu číslo 41. Odzneli rôzne vyhlásenia a vyjadrenia ktoré cítim za potrebu dať na pravejšiu mieru.
 
Dedičstvo
 
Zmeny a doplnky územného plánu je pomerne dlhodobý proces. Poslanci schvaľujú tieto zmeny 3/5 väčšinou. Celá problematika zmien územného plánu sa rieši pred schvaľovaním na Komisii výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí. Pre jednoduchosť budem ďalej písať len komisia. Je to aj prípad zmeny č.41 konkrétne sa jedná o dokument Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 . Pre jednoduchosť budem ďalej písať len zmena č.41.
 
Ako nový poslanec a predseda komisie som problematiku zmeny č.41 zdedil po predošlej komisii. Na komisii sme sa zmene č.41 venovali s plnou vážnosťou. Snažili sme sa rešpektovať rozhodnutia predošlej komisie k jednotlivým lokalitám a priniesť iné pohľady na riešenie lokalít. Tri územia podľa pohľadu komisie neboli vyriešené najlepšie. Iniciovali sme stretnutie so žiadateľmi, dohodli sa s nimi na úpravách a vyradili sme ich zo zmeny č. 41. Vyradené lokality po úpravách budú zapracované v ďalšom návrhu zmien.
 
 
Bola to téma troch zastupiteľstiev a viacerých zasadnutí komisie, kde sme museli hľadať dohodu a spolupracovať so zamestnancami mesta, viceprimátormi, poslancami a vedením mesta, keďže k zmenám potrebujeme 15 hlasov (3/5 poslancov). Ako predsedovi komisie a členom komisie záleží na obsahu zmien územného plánu. Najvyššou prioritou komisie je riešenie širších území, spájanie lokalít s rovnakou funkciou a samozrejme riešenie dopravy.*
 
Zavádzanie
 
Žiaľ, niektorí si na zmene č.41 prihrievajú svoju populistickú (alebo politickú?) polievočku. U koho som predpokladal odbornú diskusiu, komplexné informovanie, korektný prístup k problematike zmeny č.41, dočkal som sa len neprávd a poloprávd. Stále od tej istej osoby, ktorá je členom komisie, zastupiteľstva a je v centre diania. Má to vždy plne vysvetlené a na komisii je súčasťou diskusie. Dokonca bez potrebného doštudovania problematiky a bez získania ďalších informácii k danej problematike tieto nepravdy preberajú niektoré „média“ a sociálne siete v meste.
 
Tak poďme postupne na vysvetlenia:
Nestavia sa tam, kde je schválené územie (polopravda) - Mnohé územia majú komplikované vlastnícke vzťahy, problematický prístup alebo terén je veľmi členitý. Alebo, v horšom prípade, si iní občania postavia nelegálne ploty a prístrešky na mestských a cudzích parcelách, kde by mohla viesť širšia cesta. A tak bránia rozvoju ďalšej lokality lebo „vraj je tu úzka cesta“. To určite nie je pravda a ide to proti verejnému dobru.
 
Zmeny len tam, kde sú „Naši“ (nepravda) – Žiadatelia o zmenu územného plánu sú zväčša súkromné osoby, ktoré chcú zhodnotiť svoje pozemky, prípadne skupina občanov, ktorá je vlastníkom väčšieho územia. To je úplne legitímne.*Musím zodpovedne povedať, že ako predseda komisie a ani mnohí členovia komisie nikdy nepozeráme na meno žiadateľa. Ako prvé pozeráme lokalitu a potom návrh, ako chce lokalitu zmeniť. Sú zasadnutia komisie, kde príde svoje predstavy o zmene územného plánu prezentovať žiadateľ, ale je to skôr zriedkavá výnimka ako pravidlo.
 
 
Rozvoj bez ciest (nepravda) – Toto je jedna z priorít komisie. Cesty boli jeden z dôvodov prepracovania území, ktoré boli vypustené zo zmeny 41. Zároveň komisia na to dáva výnimočný dôraz.
 
Istoty (polopravda) – Vraj v meste si človek nie je ničím istý, čo mu vyrastie pod oknom. Územný plán mesta je dostupný na webe. Ak sa chcem informovať o území, ktoré vlastním a čo sa dá v ňom robiť, môžem osloviť ktoréhokoľvek autorizovaného inžiniera alebo architekta, ktorý by to mal vedieť čítať. V našom architektonickom ateliéry to robíme bežne a aj ako poslanec som k dispozícií. Riešenia existujú vždy, len treba diskutovať (Nie len kričať).
 
Územný plán je dokument, ktorý rieši funkčnosť územia. Keď je niekde prázdna plocha, kde rastie tráva, to nemusí znamenať, že v územnom pláne je to trávnatá plocha. Môže to byť priemyselná zóna, len jednoducho sa tam nič priemyselné ešte nepostavilo. A áno môže mi pod „oknami bytovky“ vyrásť aj skladová hala, lebo obytná zóna, kde bývam, susedí s priemyselnou zónou. Preto sú dôležité informácie z územného plánu pri kúpe nehnuteľnosti.
 
Bez širších území (nepravda) – A toto je totálny blud. Od kedy som predsedom komisie, toto je rovnako dôležité ako doprava. Mnohé žiadosti sme na komisii a zastupiteľstve dopĺňali o ďalšie územia aby zmena územného plánu bola čo najkomplexnejšia.
 
Zmena č.41 ohrozí Topľu – Momentálne lacná populistická téma. Pôvodne zóna s funkčne zmiešanou zástavbou, športoviskom a zelenou plochou. Zmena je na vyššiu občiansku vybavenosť a jemne rozšíri zelenú plochu.
 
Viete si prestaviť športovisko za OC-čkom na Duklianskej, za koľajnicami a za ďalšími budovami? Ja nie, lebo opäť by to bola plocha pre „zašívanie sa“. Jedno také športovisko „za chrbtom“ už máme a je s tým problém (myslím „skejtpark“ pri 4. ZŠ.). Protipovodňové opatrenie musí spraviť každý, kto sa nachádza v záplavovej oblasti storočnej vody na vlastné náklady. Je k tomu vyzvaný už pri územnom konaní v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku.
 
A práve tu je vhodné dodať, nemiešame územie obchodné s rekreačnou? Veď OC-čko má zo zadnej časti zásobovanie, odpady, zázemie. A v susedstve by mala byť rekreačno-oddychová zóna? Mne skôr by sa hodila práve vyššia občianska vybavenosť, ako pokračovanie OC-čka. Keby tam OC nestálo, to by bola určite iná debata.
 
Na záver, pozývam k odbornej, pokojnej diskusii, ktorá bude viesť k záverom. Ide o spoločenské dobro, ktoré je nad osobné dobro.
(10:35, Dominik Fotta) 
Diskusia
Pridať komentár