VIDEO | K jubileu Mikuláša Lovackého pripravilo Šarišské múzeum unikátnu výstavu

1447x
31. Júl 2023
Bardejovský výtvarník Mikuláš Lovacký oslávil 80 rokov. Šarišské múzeum mu k jubileu pripravilo profilovú výstavu
 
Pri príležitosti 80. narodenín Bardejovského výtvarníka, maliara a grafika Mikuláša Lovackého zorganizovalo Šarišské múzeum vo svojej výstavnej sieni na Radničnom námestí vernisáž a výstavu jeho celoživotnej tvorby.
 
Prierezová výstava prezentuje 80 väčších aj menších diel z oblasti grafiky, komornej maľby, drevenej plastiky, bronzu, reliéfu, emailu a smaltu. Mikuláš Lovacký je už takmer 60 rokov neodmysliteľnou súčasťou umeleckého života nielen v Bardejove a širšom okolí, ale aj v rámci regiónu a celého Slovenska.
 
(Zdroj: AHOJ TV) 
 
Po štúdiách dejepisu, výtvarnej výchovy, estetiky a dejín umenia v Prešove, pôsobil Mikuláš Lovacký od roku 1966 do roku 2003 v Bardejovskom Šarišskom múzeu, kde sa venoval rôznym oblastiam muzeálnej práce. Šesť rokov, od roku 1984 do roku 1990 bol aj jeho riaditeľom.
 
 
Počas svojho dlhoročného pôsobenia v múzeu sa venoval rôznym oblastiam muzeálnej práce. V odbornej činnosti sa zameriaval na umenie stredoveku, ikonopisnú tvorbu, dokumentáciu súčasného výtvarného umenia, venoval sa aj reštaurovaniu.
 
(Zdroj: AHOJ TV)  
 
Publikoval práce z odboru výtvarného umenia, architektúry, stredovekých dejín, školstva, cechov a remesiel, dejín fotografie, autorské bibliografie a katalógy výstav. Svoje praktické a teoretické skúsenosti a vedomosti využil v oblasti zbierkotvornej a výstavnej činnosti a tiež pri príprave a realizácií mnohých expozícií múzea.
 
Bol spoluzakladateľom skupiny 221, a od 1993 bol zakladateľom a spoluorganizátorom prvého a ďalších ročníkov Bardejovského maliarskeho plenéra. Mnohokrát vystavoval doma aj v zahraničí v rámci individuálnych a kolektívnych výstav. Na pôde Šarišského múzea naposledy v roku 2020 spolu s dcérou Renatou Tarasovičovou predstavili Drobný email.
 
(Zdroj: AHOJ TV)  
 
Diela Mikuláša Lovackého sa nachádzajú v zbierkach rôznych kultúrnych inštitúcií ako aj v súkromných zbierkach na Slovensku, na Ukrajine, v Poľsku, v Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, Švajčiarsku, vo Francúzsku a v USA.
 
Umelecká tvorba Mikuláša Lovackého je nesmierne rôznorodá a mnohostranná. Začínal kresbou a grafikou, pokračoval farbami a maľbou, vytváral plastiky, bronzy, reliéfy, medaily a plakety, venoval sa ilustrátorskej tvorbe aj známkotvorbe.
 
V ostatných rokoch sa venoval hlavne emailu a smaltu. Prostredníctvom svojich diel zhmotňuje Lovacký svoje emócie, pocity a zážitky. Od realistickej tvorby postupne prechádzal do abstraktnejšieho prejavu, plného symbolov, myšlienok a mystiky.
(12:30, red.) 
Diskusia
Pridať komentár