V Prešove začína výstavba plážového ihriska

1553x
03. August 2023
Začína výstavba Prešovského ihriska pre plážové športy
(Zdroj: FB Mesto Prešov) 
 
Mesto Prešov odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi výstavby 4 kurtov na plážové športy na ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4.
 
Výstavba je realizovaná za pomoci Fondu na podporu športu, ktorý mestu prispel vo výške 250 289,58 eur z celkovej sumy 357 556,54 eur. V stredu 2. augusta 2023 došlo k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi stavby na ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“.
 
Aktuálne prebieha proces podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom VO na zákazku. Realizácia projektu prinesie novovybudovanú športovú infraštruktúru a obnovenie už existujúcej, a to so zámerom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku pre široký okruh užívateľov s možnosťou organizovania športových podujatí a súťaží národného i nadnárodného významu.
 
(Zdroj: FB Mesto Prešov)  
 
Predmetom projektu je výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove. Projekt pozostáva z vybudovania ihriska pre plážové športy (4 kurty), a to vrátane jeho oplotenia, zlepšenia technickej úrovne a kvality existujúceho povrchu bežeckého oválu a doskočiska jeho rekonštrukciou. Ihrisko bude zároveň konfigurovateľné na rôzne typy plážových športov. Mesto Prešov má ambíciu v budúcnosti ihrisko zastrešiť a zabezpečiť tak jeho celoročné využitie.
 
„Keďže som celé detstvo vyrastal na ul. Matice slovenskej, som naozaj rád, že práve športový areál ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove prejde výraznou zmenou, v rámci ktorej ho čaká kompletná rekonštrukcia. Obnova bežeckého okruhu, doskočiska a celého priestoru so zameraním na plážové športy bude významnou investíciou jednak do vzdelávania, no najmä do rozvoja pohybových aktivít detí v meste Prešov," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
 
(Zdroj: FB Mesto Prešov)  
 
„Samozrejme, teší ma, že tento areál bude slúžiť všetkým Prešovčanom v tak husto obývanej lokalite a prinesie možnosti športovej sebarealizácie aj smerom k verejnosti,“ dodal Oľha.
 
Cieľom tohto projektu je zabezpečiť podporu a rozvoj športu, utvárať priaznivo a dlhodobo udržateľné podmienky pre edukačnú športovú činnosť, rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, športovej reprezentácie SR a širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.
(14:15, red.) 
Diskusia
Pridať komentár