Meštianske domy v Prešove sa menia na krajskú knižnicu

1346x
04. August 2023
Rekonštrukcia meštianskych budov pre krajskú knižnicu v Prešove výrazne pokročila
 
(Zdroj: FB PSK) 
 
Stavebné práce napredujú v troch objektoch vrátane administratívnej budovy, a to na podlažiach, v podkroví i v podzemí, kde sa buduje parkovisko pre 40 áut.
 
Významná investícia Prešovského samosprávneho kraja za vyše 6,3 milióna eur prinesie scentralizovanie troch pobočiek knižnice do jedného moderného komplexu knižničných služieb, kultúry i vzdelávania.
 
Jeden z najvýznamnejších investičných projektov v oblasti kultúry rozbehol Prešovský samosprávny kraj na jar 2022. Komplexná rekonštrukcia troch meštianskych domov na Slovenskej ulici v Prešove vrátane nádvoria má priniesť nové sídlo Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava Prešove, ktorá doteraz funguje s tromi pobočkami a archívom.
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
„Práce na knižnici napredujú a hoci tu vzhľadom na prebiehajúce intenzívne reštaurátorské budeme mať mierne zdržanie, pre mňa je dôležité, že tu vzniká moderný komplex kultúry, čítania a literatúry nielen pre strednú generáciu, ale aj pre najmladších a starších z nás. Rozhodne to nebude tá istá knižnica, ale nové vzdelávacie-kultúrne centrum, ktoré skvalitní služby knižnice a vyjde v ústrety čitateľom, lebo tu nájdu všetko pod jednou strechou,“ vysvetlil počas kontrolného dňa na stavbe predseda PSK Milan Majerský.
 
Ako dodal, rozsiahlu investíciu kraj financuje najmä z vlastných zdrojov a tiež vďaka úveru z Európskej investičnej banky. „Aktuálny rozpočtový náklad stavby je na úrovni 6,35 milióna eur. Stúpli nám náklady z pôvodného rozpočtu 5,8 mil. eur, ale je to suma, ktorú vieme ustáť a projekt zafinancovať. Verím, že práce budú v polovici budúceho roka ukončené a my verejnosti dáme k dispozícii nielen verejnú knižnicu. Ale atraktívne komunitné miesto, kde sa bude dať zmysluplne tráviť voľný čas pri dobrej knihe, v literárnej kaviarni či študovni alebo stretávať sa na dobrom kultúrnom podujatí,“ dodal predseda PSK.
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
Po vyše roku stavebných prác, archeologickom a reštaurátorskom výskume, ktorý pôvodne stanovenú dobu realizácie predĺžil z 18 na 24 mesiacov, je projekt podľa zmluvného zhotoviteľa spoločnosti Čech, s.r.o. prestavaný na vyše 60 percent. Počas realizácie sa vykonali viaceré stavebné činnosti.
 
Práce sa týkali výmeny nosných konštrukcií krovov, elektrických rozvodov, rozvodov vody, kúrenia, vzduchotechniky, prác na podzemnom parkovisku a vybudovania podzemných chodieb k parkovacím miestam. Vyhotovilo sa prepojenie funkcionalistickej budovy v dvornom krídle a prepojenie v podobe schodiska a výťahovej šachty medzi administratívnou budovou a samotnými priestormi knižnice.
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
Zrealizovalo sa tiež zateplenie, urobila výmena okien a nová strecha a v budovách sa začalo s prípravou pivničných priestorov, rekonštrukciou drevených podláh, vnútornými stierkami, dlažbou a rekonštrukciou pavlače. Najbližšie budú na stavbe nasledovať práce na vonkajších omietkach na všetkých troch domoch. V príprave je zmluva na realizačný projekt týkajúci sa vnútorného zariadenia knižnice a v rámci projektu sa počíta aj so sadovými úpravami.
 
„Teší ma, že aj pri všetkých problémoch, ktoré na stavbe boli a sú, keďže sme v pamiatkovej zóne, to ide veľmi dobre. Vďaka zriaďovateľovi napĺňame odvážnu ideu, ktorá by mala priniesť jeden výnimočný komplex. Naším cieľom je, aby sme tu vytvorili nielen centrum vzdelania a umenia , ale miesto, ktoré bude prostredníctvom plánovaných aktivít a podujatí vychovávať múdrych a dobrých ľudí. Pretože dobrá knižnica má deti viesť k vzdelaniu a k tomu, aby boli pre tento svet užitočné,“ doplnila riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.
 
(Zdroj: FB PSK)  
 
V rámci projektu rekonštrukcie objektu prešovskej knižnice sa konkrétne zmodernizujú meštianske domy v Prešove na Slovenskej ulici č. 18, 20, 22 vrátane funkcionalistického dvorového krídla a aj samotné nádvorie. Vynovené priestory poskytnú zázemie pre audiovizuálnu a internetovú študovňu či kaviareň. Vznikne tu nové bibliografické oddelenie, oddelenie beletrie, náučnej literatúry so študovňou i inojazyčnej literatúry, ako i oddelenie pre slabozrakých a nevidiacich. Využité budú aj priestory v podkroví, kde bude situované oddelenie pre deti a konferenčná miestnosť.
 
Samotné stavebné práce by mali byť ukončené v apríli budúceho roku s tým, že nasledovať budú interiérové úpravy. Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj spolu s krajskou knižnicou predpokladá, že nové priestory vrátane exteriéru nádvoria budú sprístupnené verejnosti už v lete budúceho roku.
(9:30, red.)   
Diskusia
Pridať komentár