Stredná škola v Snine využije v odbornom vzdelávaní virtuálnu realitu

517x
07. August 2023
Stredná škola v Snine plánuje využívať virtuálnu realitu v odbornom vzdelávaní
(Zdroj: po-kraj.sk) 
 
Učitelia zo Strednej priemyselnej školy v Snine sa vzdelávajú v oblasti nových digitálnych technológií.
 
Chcú využívať potenciál virtuálnej reality (VR) vo vyučovaní odborných predmetov. V rámci programu podpory malých inovácií uspeli so svojím projektom, absolvovali školenie a vyskúšali si vyspelý systém VR typu „všetko v jednom“ vo vyučovacom procese.
 
Stredná priemyselná škola v Snine, ktorú spravuje Prešovský samosprávny kraj, realizuje projekt využitia virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov. Jeho cieľom je umožniť učiteľom školy pochopiť benefity tejto modernej technológie v odbornom vzdelávaní a využívať 3D simulácie priamo vo výučbe.
 
(Zdroj: po-kraj.sk)  
 
V rámci projektu absolvovalo zaškolenie v oblasti virtuálnej reality sedemnásť pedagógov školy. Diskutovali o možnostiach jej používania v konkrétnom predmete a zdieľali nápady na úlohy a praktické cvičenia. Taktiež si vyskúšali fungovanie zariadenia VR, konkrétne Oulus Quest 2, ktoré na tento účel zaobstarali a mohli ním obohatiť výučbu svojho predmetu. Virtuálnu realitu si koncom uplynulého školského roka napríklad už stihli vyskúšať žiaci na predmete odborné kreslenie.
 
Zmienený projekt sa realizuje v mesiacoch február až október 2023 v spolupráci s občianskym združením Sapiente a s podporou Nadácie VSE. Okrem školenia pedagógov a odskúšania vzdelávania s použitím zakúpenej technológie v reálnom prostredí školy prinesie aj nové vzdelávacie metodiky. Následne na základe získaných skúseností sa budú výstupy prezentovať na partnerských odborných školách v regióne východného Slovenska.
 
 (Zdroj: po-kraj.sk)
 
SPŠ Snina je najvýchodnejšou strednou odbornou školou na Slovensku. Žiakov pripravuje v technických odboroch, presnejšie v oblasti techniky, strojárstva, elektrotechniky či prevádzky budov. V uplynulom školskom roku tu študovalo viac ako 210 žiakov.
 
Pred vyše rokom sa tu zriadilo nové regionálne centrum vzdelávania pre strojárske odbory, ktorého vznik podporil sumou 152-tisíc eur rezort investícií a ďalšími financiami aj rodičovské združenie fungujúce pri škole. Jej zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj na materiálne dovybavenie centra poskytol takmer 22-tisíc eur. Výsledkom zlúčenej investície sú tri špecializované učebne – CNC dielňa, odborná dielňa CNC techniky a strojárske metrologické pracovisko.
(15:55, red.)  
Diskusia
Pridať komentár