Košických motoristov čakajú dopravné zmeny na Slaneckej ceste

966x
11. August 2023
Od Galaktickej po Golianovu ulicu v Košiciach sa vytvorí jednosmerka
(Zdroj: FB Mesto Košice) 
 
Motoristov čakajú na Slaneckej ceste zmeny v doprave.
 
Na Slaneckej ceste dôjde v priebehu pondelka 14. augusta k zmene organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia v úseku od obratiska električiek na Važeckej (Galaktická ulica) po koniec úseku v smere na Krásnu (Golianova ulica).
 
Dôvodom sú stavebné práce a potreba rozšíriť stavenisko do v súčasnosti prejazdného jazdného pásu, s nutnosťou zrušenia jedného jazdného pruhu.
 
 (Zdroj: FB Mesto Košice)
 
Na Slaneckej ceste, od križovatky s Galaktickou ulicou po križovatku s Golianovou ulicou, bude v smere do Krásnej doprava vedená jednosmerne v jednom jazdnom pruhu.
 
V opačnom smere do Košíc budú vodiči využívať jednosmernú obchádzkovú trasu cez Tallinskú a Važeckú ulicu. Späť na Slaneckú cestu sa vodiči dostanú v križovatke Galaktická, nakoľko napojenie Meteorovej na Slaneckú bude uzavreté v oboch smeroch.
 
(Zdroj: FB Mesto Košice)  
 
V tejto súvislosti žiadame obyvateľov sídliska, aby od nedele na Talinskej ulici neparkovali pozdĺžne pri chodníku. Zmeny v organizácii dopravy budú označené dočasným dopravným značením.
 
Prosíme vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h, s dôrazom na zvýšenú pozornosť pri vjazde na Slaneckú cestu zo smeru Krásna. Zmeny a umiestnenie dočasného dopravného značenie nájdete na priloženej mapke.
(11:45. red.) 
Diskusia
Pridať komentár