V Bardejove sa natáčal film o Rudolfovi Löwym, záchrancovi Židovských dievčat

4558x
11. August 2023
V Bardejove sa natáčal film o záchrane židovských dievčat počas druhej svetovej vojny
 
(Zdroj: suburbiumbardejov.sk) 
 
Hraný film ukazuje ako sa Rudolfovi Löwymu podarilo zaočkovať dievčatá dvojitou dávkou vakcíny proti týfusu a tým vyvolať v Bardejove falošnú epidémiu, čo zabránilo ich transportu do koncentračného tábora. Mnohé dievčatá sa tak zachránili.
 
Film sa realizuje vďaka iniciatíve Emila Fisha z Výboru na záchranu židovského dedičstva v Bardejove (Bardejov Jewish Preservation Committee).
 
Natáčanie filmu o Rudolfovi Löwym v Bardejove. (Zdroj FB Jakub Boruv) 
 
Rudolf Löwy sa narodil sa v jednej z najvýznamnejších rodín, spojenej so vznikom židovskej komunity v Bardejove. Jeho otec, veľkoobchodník s plátnom, sa do mesta presťahoval aj s celou rodinou roku 1884. Rudolf začal podnikať v obchode s vínom. Nechýbal mu rozhľad, vedomosti, organizačné schopnosti, rečnícke nadanie a silné náboženské cítenie.
 
 
Nad Československom sa v roku 1938 sťahujú búrkové mračná. Bardejov, dovtedy mesto pokojne spolunažívajúcich Slovákov, Poliakov, Nemcov, Maďarov, Čechov, Židov, mesto rôznych vierovyznaní, sa po novembri stáva miestom útokov predovšetkým proti Čechom a Židom.
 
 Natáčanie filmu o Rudolfovi Löwym v Bardejove. (Zdroj FB Jakub Boruv)
 
V roku 1942 bol prijatý plán deportácií, začína súpis Židov, je vypracovaný harmonogram transportov a počtu deportovaných v rámci akcie akcie „Da“ (Dávid). Ako prvé mali z Bardejova deportovať mladé dievčatá.
 
Rudolf Löwy sa rozhodol využiť poznatok, že Nemci sa obávali nákazlivých chorôb nie v obavách o deportovaných, ale o zdravie svojich dozorcov a stráži. Tajne sa stretne so svojimi priateľmi, lekármi Dr. Atlasom a Dr. Grosswirthom a rozhodnú sa vybrané dievčatá naočkovať dvojitou dávkou očkovacieho séra proti týfusu. Lőwy zabezpečuje z Košíc očkovaciu vakcínu.
 
 Natáčanie filmu o Rudolfovi Löwym v Bardejove. (Zdroj FB Jakub Boruv)
 
Dievčatá riskujú poškodenie zdravia a trojica záchrancov prezradenie akcie. Pokus sa nakoniec podarí a v meste vypukla zdanlivá epidémia. Následne je vyhlásená karanténa a povinné preočkovanie všetkého obyvateľstva.
 
20. marca 1942 je v priestoroch židovskej školy zhromaždených asi 400 mladých dievčat z mesta a okolia. Mali to byť osoby zaradené do prvého ženského transportu zo Slovenska. Po zákroku Rudolfa Lőwyho musia gardisti väčšinu z nich prepustiť. Transporty z Bardejova sú dočasne pozastavené. V tomto transporte preto nenájdete žiadnu osobu priamo z mesta Bardejova.
(14:10, red.)  
Diskusia
Pridať komentár