Nepomohli upozornenia zo strany školy ani z obecného úradu

2151x
24. August 2023
Rodič nedbal o školskú dochádzku
 
39 ročný muž z obce Zborov bol okresným bardejovským vyšetrovateľom obvinený z trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.
 
V dobe od septembra 2022 do júna 2023, ako zákonný zástupca 12 a 16 ročných synov, dopustil im viesť záhaľčivý život a nedbal o ich pravidelnú školskú dochádzku. Chlapci ako žiaci základnej škody vymeškali množstvo vyučovacích hodín, ktoré neboli ospravedlnené.
 
Otec túto situáciu neriešil a to napriek opakovaným urgenciám a upozorneniam zo strany školy ako aj Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Nezodpovedný rodič bol opakovane predvolávaný a kontaktovaný. Obvinený muž je stíhaný na slobode.
(9:47, krpzpo)
Diskusia
Pridať komentár