V Raslaviciach prešiel opravou most aj časť vozovky

1722x
25. August 2023
Do najnovších cestných prác v Raslaviciach kraj investoval 215-tisíc eur
Zrekonštruovaná lávka na moste 
 
Poškodená lávka na moste v Raslaviciach je zrekonštruovaná. A opravené sú tu aj dva cestné úseky, ktoré boli značne poznačené trhlinami a nerovnosťami.
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) pristúpil k vynoveniu časti cestnej infraštruktúry v obci s cieľom zlepšiť jej technický stav. Správa a údržba ciest PSK (SÚC PSK) nedávno eliminovala bezpečnostné riziká na ceste III. triedy v úseku Nižné Raslavice (časť Raslavíc) – Abrahámovce.
 
Konkrétne sa zamerala na opravu konštrukcie lávky pre prechádzajúcich na obecnom moste a tiež dvoch cestných úsekov v celkovej dĺžke takmer pol kilometra.
 
 
Na predmetné akcie využila zdroje prešovskej župy vo výške viac ako 214 600 eur.
 
Oprava základovej konštrukcie mosta sa naplánovala z dôvodu poškodenia a degradácie jej betónu, ktorý vykazoval značné známky korózie.
 
Po preložke inžinierskych sietí sa v rámci investičnej akcie uskutočnilo rozobratie oceľovej konštrukcie, sanácia základových konštrukcií a výmena poškodených častí.
 
Nasledovala povrchová úprava dielov a montáž oceľovej konštrukcie
 
V obci sa oprava vozovky zrealizovala na vybraných úsekoch cesty III. triedy (č. 3489), ktoré vykazovali poškodenia vo forme priečnych trhlín a hrboľov.
 
Zrekonštruovala sa časť pred mostom s dĺžkou 0,096 km a ďalší takmer 0,4 km dlhý úsek predmetnej cesty. Práce zahŕňali frézovanie jej vozovky, zhotovenie konštrukcie a realizáciu vodorovného dopravného značenia.
 
Činnosti na eliminácii bezpečnostných rizík v predmetnom úseku prebiehali približne 90 kalendárnych dní a koncom augusta boli v novom šate odovzdané do užívania motoristickej verejnosti.
(16:56, PSK) 
Diskusia
Pridať komentár