3. výzva na predkladanie nominácií na Ocenenie za občiansku statočnosť

1433x
05. September 2023
Hľadáme statočných občanov
Cena za občiansku statočnosť 
 
S cieľom zvyšovať citlivosť spoločnosti na nekorektné správanie pracovníkov vo verejnej správe a volených predstaviteľov štátu a územných samospráv, resp. extrémistických skupín vyhlasujeme v poradí 3. výzvu na predkladanie nominácií ľudí, ktorí sa svojou odvahou a občianskou statočnosťou pričinili o obranu verejného záujmu a spravodlivosti, alebo sa nebáli poukázať na nekorektné praktiky pri výkone správy vecí verejných.
 
Nominácie zasielajte do 18.9.2023 na adresu: fortis.bardejov@gmail.com v tvare:
1. meno a priezvisko nominovaného, obec, kontakt (e-mail, resp. tel. č.)
2. stručné odôvodnenie nominovania
3. meno navrhovateľa (dobrovoľne)
 
 
Ocenenie založila občianska iniciatíva Fortis – podporujeme občiansku statočnosť, ako jeden z jej nástrojov na posilňovanie a zviditeľňovanie statočného a odvážneho občianskeho konania v prospech verejného záujmu.
 
Udeľuje sa ako poďakovanie ľuďom z Bardejova a okresu Bardejov za ich odvážny čin vyznačujúci sa obhajobou spravodlivosti a verejného záujmu, spojeného s rizikom straty osobného komfortu, resp. čeliacim vyhrážkam, trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia.
 
Rozhodli sme sa takýmito konkrétnymi činmi v meste a okrese prispievať k statočnejšiemu a slušnejšiemu Slovensku. Chceme pomáhať ľuďom byť občiansky odvážnymi a vnútorne slobodnými, pretože len vnútorne slobodný občan môže využívať vonkajšiu slobodu zmysluplne a na prospech sebe i ostatných!
 
Členovia miestnej občianskej iniciatívy:
Jozef Jarina, Alena Petejová, Jakub Lenart, Marianna Potanovičová, Veronika Pachová.
Kontakt: fortis.bardejov@gmail.com, tel.: 0907 972 763
(13:18, TS, foto: J. Jarina)
Diskusia
Pridať komentár