Rovná podlaha = bezpečná, trvanlivá a estetická podlaha

504x
21. September 2023
Rovná podlaha = bezpečná, trvanlivá a estetická podlaha
 
Kým sa pustíte do realizácie novej podlahy, pamätajte, že podlaha v interiéri by mala byť nielen estetická, odolná voči opotrebovaniu, jednoduchá na údržbu, ale tiež bezpečná. A to znamená, že by mala byť rovná.
 
Vyrovnanie podlahy pred kladením podlahovej krytiny je dôležité hneď z niekoľkých dobrých dôvodov. Určite budete súhlasiť, že rovná podlaha = bezpečná podlaha. Predstavte si, že by vaša podlaha bola šikmá, prípadne by na nej boli viac či menej citeľné nerovnosti. Viedlo by to k zakopnutiam či dokonca pádom.
 
Rovná podkladová vrstva umožňuje rovnomerné kladenie podlahovej krytiny. A práve kvalitné podlahové krytiny vyžadujú rovnomerný a stabilný podklad. Ak by tomu tak nebolo, môže dochádzať k deformácii až poškodeniu podlahovej krytiny alebo až k jej oddeleniu od podkladu. Dôsledkom toho je jej rýchlejšie opotrebovanie a nutnosť opráv. Takže rovná podlaha = trvanlivá podlaha. O tom, že rovná podlaha = estetická podlaha asi nemusíme ani hovoriť.
 
Vyrovnanie podlahy je možné viacerými spôsobmi – brúsením, opravou lokálnych nerovností pomocou vhodných vysprávkových hmôt či tmelov, vyrovnávacími doskami atď. Všade tam, kde je potrebné vyrovnať povrch podlahy v malých hrúbkach (cca od 2-3 mm), vhodné riešenie predstavujú samonivelizačné sadrové stierky/hmoty.
 
Vyrovnanie podlahy samonivelizačnou hmotou
 
Samonivelizačné hmoty sú vynikajúcim riešením na vyrovnanie podlahy pred kladením nášľapnej vrstvy, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Ich realizácia je rýchla, jednoduchá a efektívna. Sú schopné odstrániť menšie a stredne veľké nerovnosti a vytvoriť tak rovnomerný a rovný podklad pod každú bežnú podlahovú krytinu, vrátane dreva, laminátu, dlažby, PVC, kobercov a podobne. To znamená, že si môžete vybrať taký druh podlahy, ktorý vám najlepšie vyhovuje.
 
Zároveň sú tieto hmoty navrhnuté tak, aby dosiahli vysokú presnosť a stabilitu. Po zaschnutí vytvárajú pevný a stabilný povrch, ktorý pozitívne ovplyvňuje trvanlivosť podlahovej krytiny. Samonivelizačné hmoty pomáhajú dosiahnuť vysoko estetický povrch.
 
 
Vzhľadom na tieto výhody sú často preferovaným riešením pri príprave podkladu pred realizáciou podlahovej krytiny, najmä v prípadoch, keď je dôležitá rýchlosť realizácie, presnosť vyrovnaného podkladu a trvanlivosť podlahy.
 
Samozrejme, je dôležité dodržať správny postup pri ich realizácii. Tekutú nivelačnú hmotu je potrebné naliať, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku, v požadovanej hrúbke vrstvy a rovnomerne rozotrieť ozubenou stierkou. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy. Hneď po roztiahnutí hmoty je potrebné nivelačnú stierku odvzdušniť ježovým valčekom, čím sa uvoľnia uzavreté vzduchové bubliny, a výsledkom bude rovný a súvislý povrch. Ak je potrebné realizovať viac vrstiev, ďalšia vrstva nivelačnej hmoty musí byť naliata hneď ako je predchádzajúca vrstva pochôdzna (cca 1-2 hod.). Pri dlhšej prestávke je potrebné s nalievaním ďalšej vrstvy počkať min. 48 hodín, a na povrchu predchádzajúcej vrstvy zopakovať proces penetrácie.
 
Nezabudnite na penetračný náter
 
Pred realizáciou samonivelizačnej hmoty je penetračný náter dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje konečný výsledok a kvalitu vyrovnaného povrchu. Zlepšuje adhéziu samonivelizačnej hmoty na povrchu a zabraňuje nežiaducemu vstrebávaniu vlhkosti z podkladu. Správna príprava podkladu zabezpečí, že samonivelizačná hmota bude fungovať správne a bude dosiahnutý požadovaný výsledok.
 
Ešte pred jeho aplikáciou je nutné dôkladne vyčistiť podklad od prachu, nečistôt, olejových škvŕn, farieb a iných povrchových nánosov. Prítomnosť týchto nečistôt môže ovplyvniť adhéziu (priľnavosť) samonivelizačnej hmoty. Ak je podklad poškodený trhlinami alebo dierami, je dôležité ich opraviť, a to vhodnou opravnou hmotou alebo tmelom.
 
Osobitnú pozornosť venujte príprave okrajov a prechodov. Môže byť potrebné použiť pásku na maskovanie alebo iné prostriedky na vytvorenie hladkých a rovnomerných prechodov medzi plochami, kde sa bude realizovať samonivelizačná hmota a plochami, kde nie. V prípade väčších plôch je vhodné počítať s dilatáciou, ktorá umožní podkladu voľne pracovať a zabráni vzniku trhlín v samonivelizačnej hmote v dôsledku teplotných zmien alebo iných faktorov. Celková príprava podkladu je kľúčovým faktorom pre úspešnú aplikáciu samonivelizačnej hmoty.
 
Samonivelizačné hmoty sa používajú nielen pri rekonštrukcii na vyrovnanie starej podlahy alebo zjednotenie rôznych výškových úrovní, ale aj v prípade novostavieb na nové potery, keď si podlahová krytina, napríklad veľkoformátová dlažba alebo linoleum, vyžaduje extrémne rovný podklad.
 
Dôležité je dodržiavať pokyny výrobcu samonivelizačnej hmoty. Každý produkt môže mať svoje vlastné špecifikácie a odporúčania týkajúce sa prípravy podkladu, teploty okolia a podmienok spracovania. Ak si sami netrúfate na vyrovnanie podlahy, neváhajte sa obrátiť na odborníkov MUREXIN, ktorý vám poradia tak s výberom vhodného materiálu, ako aj s jeho realizáciou.
(21:55, i)
Diskusia
Pridať komentár