Pavol Goriščák: Budovanie hospodárstva nám zaistí budúcu prosperitu!

4074x
25. September 2023
Budovanie hospodárstva nám zaistí budúcu prosperitu!
 
 
Naše hospodárstvo v súčasnosti nie je hrozné, no je vo veľkej miere závislé na peniazoch z Bruselu v podobe eurofondoch. Ak sa pri ochrane záujmov Slovenska postavíme Bruselu v niečom proti, hneď nám Brusel hrozí, že na eurofondy siahne a my len sklopíme poslušne uši a počúvame, čo nám nadiktujú.
 
Európska únia je dobrý projekt, ale my sa v nej nemôžeme správať ako vazali. Nemôžeme sa Bruselu len tak odovzdať a čakať s natiahnutou rúčkou čo dostaneme.
 
Musíme byť chytrí a rozmýšľať, ako využiť možnosti pre rozvoj Slovenska, jeho regiónov a rast životnej úrovne obyvateľov.
 
Národné hospodárstvo, resp. slovenská ekonomika je pre nás najdôležitejším odborom. Má najširšiu sféru pôsobností. Hospodárstvo má za úlohu zabezpečovať prosperitu Slovenska a odvíja sa od nej chod ostatných odvetví ako zdravotníctvo, školstvo, šport atď.
 
Vypichol som pár dôležitých bodov, ktoré budem okrem iných presadzovať:
 
- vybudovanie dopravnej infraštruktúry (diaľnice, cesty, železnice) a s tým súvisiace zmeny zákonov, a to čo najskôr. Je to strategický cieľ, ktorý musíme uskutočniť čo najskôr aj za cenu požičania si peňazí. Faktom je, že kvalitná dopravná infraštruktúra je spoľahlivým nástrojom ako zabezpečiť prosperitu a rozvoj regiónov vyvíjať snahu a zabezpečiť získanie strategických podnikov späť do rúk štátu
 
- vytvorenie strategických dokumentov strednodobých a dlhodobých cieľov budovania hospodárstva
 
- zabezpečenie efektívnejšieho čerpania eurofondov
 
- podporenie a stabilizovanie podnikateľského prostredia
 
- budem sa vo väčšej miere venovať aj zlepšeniu podmienok pre šport, keďže aktívne pôsobím v mládežníckom hokejom klube
 
Dnes počujeme eurofondy sem – eurofondy tam a pri tom všetkom sme zabudli na víziu, stratégiu, taktiku a plánovanie budovania národného hospodárstva.
 
VOĽTE SNS č. 15!
#41 Mgr. Pavol Goriščák
Pôsobím v oblasti práva a financií
Okresný predseda SNS v Bardejove
 
(11:23, Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 76/3, 814 99 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00677639. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov, IČO: 53 092 503)
Diskusia
Pridať komentár