Prešovský kraj získal na prevenciu bleskových povodní 346-tisíc eur

1445x
28. September 2023
Kraj sa v novom projekte zameria na prevenciu bleskových povodní
(Zdroj: PSK) 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do medzinárodného projektu zameraného na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Mal by priniesť návrh integrovaného riešenia opakujúcich sa povodňových stavov. Ide o projektový zámer, ktorý sa realizuje na Slovensku aj v európskych krajinách, pričom jeho alokácia pre PSK je vo výške viac ako 346-tisíc eur. 

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, samospráva reaguje projektom Flopres na opakujúce sa povodňové stavy na svojom území, ktoré sú výsledkom pretrvávajúcich nedostatkov v predpovedaní povodňových rizík.

„Projekt vítame, pretože posledné roky nám ukazujú, že problematikou opakujúcich sa povodňových stavov na našom území je nutné sa zaoberať a riešiť ju. Flopres sa zameriava jednak na prevenciu, ale aj na predpovedanie bleskových povodní, a to prostredníctvom sledovania rizikových oblastí, takže bude pracovať s presnými dátami,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský. 
 
(Zdroj: FB Zborov Online) 
  
Zámerom je podľa neho posilniť odolnosť obcí voči prírodným katastrofám, ako sú povodne a prívalové dažde, ktoré sužujú aj obce a mestá v kraji. „V tomto projekte zohrá preto určite kľúčovú úlohu nielen spolupráca s našimi partnermi a odborníkmi, ale tiež súčinnosť s miestnymi, štátnymi a súkromnými subjektmi. A v neposlednom rade bude dôležité aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o šetrnom prístupe k prírode,“ dodal.

Flopres bude postavený na monitorovaní údajov prostredníctvom senzorov osadených v rizikových oblastiach Prešovského samosprávneho kraja. Získané dáta sa následne spracujú a využijú pri prevencii a predpovedaní bleskových povodní. Jeho finálnym výstupom má byť následne inovatívne, integrované riešenie na podporu modelovania záplav a predpovedania včasného varovania pred povodňovými stavmi. 
 
(Zdroj: FB Zborov Online)
 
„Prínos tohto riešenia sa predpokladá najmä pre tvorcov politík zapojených do plánovania krajiny a územia, prípravy plánov a stratégii na prispôsobenie sa zmeny klímy. Prinesie tiež benefity pre správcov povodí a lesov, ale i pre štátne vodohospodárske podniky, samosprávy či poľnohospodárov,“ dodala Jeleňová.

Doba realizácie projektu je tri roky s predpokladaným ukončením v auguste 2026. Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť Esprit z Banskej Štiavnice. Medzi pozorovateľov projektu patria aj mestá Prešov, Košice a novačné centrum Košického kraja. 
(9:00, red.) 
Diskusia
Pridať komentár