VIDEO | Základná škola Pod Vinbargom oslávila Európsky deň jazykov

1446x
03. Október 2023
Na Európskom dni jazykov Pod Vinbargom privítali úspešných absolventov zo zahraničia
 
  
Európsky deň jazykov sa od roku 2001 koná vo všetkých štátoch Európy. Upozorňuje na dôležitosť učenia sa jazykov, podporuje rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.
 
Na Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove si ten tohtoročný Európsky deň jazykov užili hromadne, spoločne so žiakmi 7. a 8. ročníka v malej školskej telocvični. 
  
(Zdroj: ZŠ Pod Vinbargom) 
 
Na škole sa dnes vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk. V týchto jazykoch sa prihovorili aj žiaci školy. Priestor dostali aj pozvaní hostia, rodáčka z Bardejova a filmová režisérka žijúca v zahraničí Annina Alexis Fedorková, a bývalý žiak školy, dnes úspešný finančný manažér Michal Ščur.

„Je to veľmi milé, pretože si myslím, že každý cudzí jazyk je veľmi dôležitý. Áno, je to klišé, ale naozaj platí, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. A bohužiaľ tu na Slovensku je ešte stále veľká jazyková bariéra. Neviem vysvetliť, ale podľa môjho názoru by mali Slováci cudzie jazyky ovládať omnoho lepšie,“ povedala Annina Alexis Fedorková.  
 
(Zdroj: ZŠ Pod Vinbargom)
 
„Veľa sa toho aj na tejto škole zmenilo. Je tu veľa projektov dotovaných z Európskej únie zameraných na cudzie jazyky, čo je super. Pretože jazyky sú základom, alfou a omegou všetkého. Či už si chcete niekde v zahraničí iba kúpiť kávu, objednať jedlo, alebo tam pracovať a žiť. Takže sa netreba hanbiť, nebáť sa a obetovať tomu trochu času, pretože jazyky budete potom používať celý život,“ odkázal žiakom školy Michal Ščur.

Svojim mladším kolegom hovorili o tom, prečo je dôležité učiť sa a ovládať cudzie jazyky. Prostredníctvom video vstupov sa všetkým prihovorili aj dvaja zahraniční Slováci, ktorí v minulosti navštevovali túto základnú školu. Filip Šinaľ zo Švajčiarska a Jakub Semanišin z USA.  
(9:20, red.) 
Diskusia
Pridať komentár