V Košiciach začala celoplošná jesenná deratizácia

1062x
03. Október 2023
V Košiciach odštartovala začiatkom októbra pravidelná celoplošná deratizácia
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Mesto Košice) 
 
Akcia sa týka verejných priestranstiev a potrvá do 10. novembra 2023.
 
Celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov nariadil na celom území mesta Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.
 
Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí Mesto Košice na svojom území mesta deratizáciu spevnených plôch zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.
 
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – budú deratizáciu prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov zabezpečovať v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie.
 
 
Týka sa to aj školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládkach odpadov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je potrebné poslať košickému RÚVZ ako príslušnému správnemu orgánu najneskôr do 11. decembra 2023. Je potrebné ho uchovať po dobu troch mesiacov.
 
Fyzické osoby tak ju majú v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat zabezpečiť takto.
 
Prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, a potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu troch mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.
(15:50, red.) 
Diskusia
Pridať komentár