Park filantropov sa rozrástol o štyroch významných darcov a päť podporených projektov

1961x
30. Október 2023
Park sa rozrastá
Strom si zasadila aj spoločnosť TERA Green, s.r.o. 
 
Vo štvrtok, 26. októbra 2023, už po druhý-krát slávnostne vysadili ďalší darcovia komunitnej nadácie štyri stromčeky a stali sa tak neformálnymi spoluvlastníkmi Parku. Prvými takýmito darcami sa v minulom roku stali spoločnosti: MAXIN´S Group, s.r.o., Bardterm, s.r.o. a Stavebné centrum u Mareka. V tomto roku si MAXIN´S Group a Stavebné centrum u Mareka zopakovali dar zakúpením ďalšieho stromčeka a pribudli k nim dvaja noví darcovia -“spoluvlastníci“ Parku: TERA Green, s.r.o. a Anavek , s.r.o.
 
Po vysadení "svojich" stromčekov si vypočuli obsahy podporených projektov z ich darov priamo od ich úspešných realizátorov: Mareka Hudáka, Františka Miháľa, Jána Novotného s pánom Mydlom a pani Mgr. Boženy Gočovej-Benkovej z MŠ na Vinbargu.
 
Komunitná nadácia pomáha prostredníctvom aktívnych občanov, mimovládnych organizácií a škôl zlepšovať život v Bardejove formou podpory realizácie malých projektov, na ktoré prispieva finančnými grantami. Spravujeme 7 grantových programov. Jeden z nich sa volá Čistý Bardejov, zameraný na zlepšovanie životného prostredia v Bardejove.
 
 
Aby sme mohli podporiť viac a väčšie projekty v tomto programe, rozhodli sme sa realizovať projekt Park filantropov. Do tohto parku (na východnom svahu Vinbargu) si môžu firmy pôsobiace v Bardejove zakúpiť strom za 500 €. Príjem z predaja stromu ide na podporu projektov podaných do komunitnej nadácie aktívnymi občanmi, školami a mimovládnymi organizáciami.
 
Park filantropov je fyzicky označený na jeho začiatku (pri ceste vedúcej na Vinbarg) drevenou informačnou tabuľou s logami darcov a informujúcim o účele parku.
 
 
Všetkým darcom, partnerom programu a úspešným grantistom ďakujeme za aktívny prístup k zveľaďovaniu života v Bardejove!
(13:30, Ing. J. Jarina, Komunitná nadácia Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár