Preklad v rusínskom jazyku predniesli A. Marhulíková, J. Dzubák a S. Strončeková

2703x
04. November 2023
Môj jazyk, moje korene
Podujatie sa uskutočnilo v bardejovskej knižnici 
 
Literárno-spoločenské podujatie spojené s vyhodnotením rovnomennej prekladateľskej súťaže konané dňa 26. októbra 2023 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.
 
Po úspešných projektoch v predošlých rokoch knihovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, ktorá je verejnou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, opäť pripravili podujatie venované národnostným menšinám žijúcim v našom regióne.
 
Dňa 26. októbra 2023 sme sa na knižničnej pôde stretli s tvorivými Rusínmi a Ukrajincami, ktorí reprezentovali svoju kultúru v literatúre, hudbe, speve, divadle a tiež vo výtvarnom umení na literárno-spoločenskom podujatí Môj jazyk, moje korene.
 
 
V príhovore podujatia, ktoré podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR, riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Michalková uviedla:
 
„Je dôležité uvedomiť si, že jazyk je jedným z najdôležitejších prvkov kultúry. Jazyk nám umožňuje komunikovať a vyjadrovať svoje myšlienky či emócie. Preto je dôležité ho chrániť a zachovávať ako súčasť kultúry. Naša knižnica berie podporu národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Chceme a vytvárame možnosti a podmienky na zachovanie kultúrnych zvyklostí jazyka a tradícií.“
 
Naše pozvanie na besedu v rámci podujatia prijali: spisovateľka, autorka kníh pre deti Mária Šmajdová, herci Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Daniela Libezňuková a Jevgenij Libezňuk.
 
 
Svojimi tónmi a spevom nás potešili folklórne speváčky Anna Poráčová s harmonikárom Ľubomírom Šebejom, Halina Mivkaničová a spevácka skupina Rešovčan pod vedením Márie Chomovej.
 
Medzi prítomnými svoje miesto zaujali i členovia Rusínskej obrody – regionálneho klubu v Bardejove a Regionálnej organizácie Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR v Bardejove.
 
Prostredníctvom moderátora Ľudovíta Billého sme sa okrem iného od rusínskej autorky Márie Šmajdovej dozvedeli, že hlavné témy a posolstvá autorkiných kníh vychádzajú z reálneho a hrou naplneného života detí, od herca pôvodom z Ukrajiny, účinkujúceho v divadle a vo filme, Jevgenija Libezňuka to, že všetky jeho doteraz hrané roly sú aj jeho najobľúbenejšie a že profesný i súkromný život výbornej rusínskej herečky Daniely Libezňukovej po boku manžela, známeho herca, má množstvo výhod.
 
Podujatie sa vydarilo na výbornú 
 
Prítomní si od autorky detskej poézie vypočuli úryvok z jej tvorby, a tiež zažili divadelný umelecký prejav hercov Libezňukovcov.
 
Od júna 2023 v rámci tohto projektu prebiehala už tradičná súťaž v preklade slovenského umeleckého textu do jazyka národnostnej menšiny, a to Rusínov a Ukrajincov, národností, ktoré žijú v našom regióne.
 
Účelom bolo vyzdvihnúť menšinový jazyk ako jazyk, s ktorým sa v regióne na východe Slovenska stretávame dennodenne. Zámerom bolo povzbudiť národnostné menšiny, a tak im pomôcť ich materinský jazyk zviditeľniť a rozvíjať.
 
Na súťaž, ktorá bola určená rôznym vekovým kategóriám, dohliadala odborná porota pozostávajúca z členov rusínskej národnostnej menšiny, ktorej vedúcou bola Mária Pitoňáková a z ukrajinskej národnostnej menšiny, ktorej vedúcou bola Anna Hudáková.
 
 
Pri vyhodnocovaní súťaže, ale tiež pri príprave tohto ojedinelého projektu, boli nápomocní knihovníci Alžbeta Kutašovičová a Michal Balaščák. Do prekladateľskej súťaže sa zapojilo a svoje preklady odovzdalo 23 súťažiacich rusínskej národnosti.
 
Z tohto počtu bola 1 žiačka 9. roč. zo ZŠ Vinbarg v Bardejove, 17 študentov SPŠT v Bardejove, 1 študentka SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku, 2 súťažiace v produktívnom veku a 2 dôchodkyne. Z 5 súťažiacich ukrajinskej národnosti boli 2 žiačky 9. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, 1 študent SPŠT v Bardejove, 1 súťažiaca v produktívnom veku a 1 seniorka.
 
Je potrebné podotknúť, že vek súťažiacich od 14 do 75 rokov pri vyhodnocovaní súťaže bol zohľadňovaný okrajovo a zo všetkých štyroch doteraz uskutočnených ročníkov, čo projekt Môj jazyk, moje korene realizujeme, bol to najväčší počet súťažiacich.
 
Preklady s originálnym slovenským textom budú zverejnené v zborníku, ktorý vyhotovíme do konca mesiaca decembra 2023. Súčasťou zborníka budú tiež kompletné vyhodnocujúce správy poroty pre obe národnostné menšiny.
 
Zborník bude vyhotovený v tlačenej forme, ale tiež v elektronickej a bude zverejnený na www.gutgesel.sk.Počas literárno-spoločenského podujatia si prítomní mali možnosť vypočuť niektoré preklady v materinskom jazyku oboch národností. Svoj preklad v rusínskom jazyku predniesli Anna Marhulíková, Jakub Dzubák a Sonja Strončeková.
 
Do prekladov v ukrajinskom jazyku sa prítomní započúvali do recitácie Márie Gmitterovej a Lesie Horzov. V rámci projektu je od 26. októbra do 30. novembra 2023 v priestoroch knižnice nainštalovaná a verejnosti sprístupnená sprievodná výstava podujatia „Ilustrácie a maľby Eriky Kostovej“, „Obrazy Dezidera Millyho“ a „Tradičný ľudový odev“ – výber zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, „Rusínske a ukrajinské knihy vo fonde OKDG“ a „Obyčaje bardejovského regiónu“. Projekt Môj jazyk, moje korene je svojím poslaním, ale aj odkazom jedinečný. Umožňuje menšinám upevňovať svoju svojbytnosť, z čoho pramení i národná hrdosť.
(11:34, A. Kutašovičová, foto: L. Petrušová)
Diskusia
Pridať komentár