Prešovský samosprávny kraj finančne podporil obnovu národných kultúrnych pamiatok

1385x
15. November 2023
  Z dotácií kraja 1,7 mil. eur do obnovy národných kultúrnych pamiatok
Obnova kultúrnych pamiatok (Zdroj: PSK)
 
Dotačné peniaze Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prispeli za tri roky na záchranu 120 národných kultúrnych pamiatok v regióne. Kaštieľov, hradov a chrámov aj infraštruktúry v ich okolí. Kraj na ich obnovu, resp. rekonštrukciu vynaložil vyše 1,7 mil. eur.
 
Vynovené a dovybavené kaštiele a kultúrne domy, zrekonštruované kaplnky, zvonice i hrady, ako aj meštianske domy. To všetko umožňuje grantový program prešovskej krajskej samosprávy. V období rokov 2021 – 2023 podporil realizáciu tisícok verejnoprospešných projektov v rôznych oblastiach a až 122 projektov v rámci obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Celková výška finančnej podpory do ich rekonštrukcie predstavuje 1,72 milióna eur.
 
„Náš grantový program slúži práve na to, aby sme adresne pomohli tam, kde je pomoc potrebná a doslova žiadaná. Či už pri rozvoji a zveľaďovaní našich miest a obcí, pri podpore projektov organizačných združení a cirkví a aj pri záchrane národných kultúrnych pamiatok. Dobré projekty, ktoré slúžia nám všetkým a  pomáhajú uchovávať naše kultúrne a historické bohatstvo, sa oplatí podporiť. Jedine tak budú stále viditeľné a živé aj pre ďalšie generácie a budeme im mať čo ukázať a ponúknuť. A náš kraj má v tomto smere rozhodne obrovský potenciál, o čom svedčí aj fakt, že tu máme približne štyritisíc pamiatok a štyri lokality UNESCO,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
 
 Finančná podpora predstavuje 1,72 milióna eur (Zdroj: PSK)
 
V aktuálnom roku získalo podporu kraja nateraz 29 projektov s kultúrno-historickým akcentom, medzi ktoré sa prerozdelila alokácia 130-tisíc eur. 
 
Podporili sa napríklad projektové zámery obnovy vežových hodín, výstavby pamätníka i záhradného chodníka v areáli kultúrnej pamiatky. Taktiež projekt vybavenia interiéru kaštieľa v Radaticiach, obnovy historického stropu v Spišskej Kapitule či kaštieľskej pekárne vo Finticiach.
 
 
Vlani sa cez dotačný program prešovskej župy podporilo 48 projektových zámerov. Grantové peniaze v celkovej výške 1,04 mil. eur boli určené na rekonštrukciu viacerých objektov z dávnej či nedávnej histórie. Kaštieľa v Uzovskom Šalgove, bývalej školy v areáli kežmarskej baziliky aj v Tichom Potoku. Ale napríklad i viacerých kultúrnych domov obcí, objektu Vozovne v Solivare Prešov, hrobky rodiny Barkóczy a dovybavenia kaštieľa v Hendrichovciach.
 
 V roku 2021 podporil kraj 45 projektov (Zdroj: PSK)
 
Kraj v roku 2021 podporil prostredníctvom grantov celkovo 45 projektov zameraných na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. Na projekty v tejto oblasti prerozdelil vyše 623-tisíc eur. Smerovali do obnovy historických objektov aj ich inventáru - vitráží, sôch, nástenných malieb, veží, zvonov, oltárov či organu. Krajské peniaze napríklad umožnili pokračovať v obnovách hradov Jasenov a Zborov a sanácii hradobného, parkánového múru v Levoči.
 
Grantovú schému PSK predstavuje Výzva predsedu, Výzva poslancov, Výzva pre región, ktorá v roku 2023 nebola vyhlásená a novinka od roku 2022 Výzva Participatívny rozpočet. Alokáciu na dotačný program na budúci rok by mali krajskí poslanci schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní.
(13:06, red.)
Diskusia
Pridať komentár