PSK spoluorganizoval podujatie, na ktorom poukázali na prácu s dezinformáciami

1343x
16. November 2023
Prešovský samosprávny kraj spoluorganizoval konferenciu kritického myslenia
V priestoroch župného úradu sa stretlo vyše 50 účastníkov. (Zdroj: PSK)
 
Pedagógovia, pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci využili možnosť stretnúť sa na spoločnej konferencii venovanej téme kritického myslenia a práce s informáciami.
 
Ďalšiu zo série školských podujatí znovu hostil a spoluorganizoval Prešovský samosprávny kraj. Tentoraz sa konalo pod taktovkou Akadémie zážitkového vzdelávania (o.z. Lietajúca ryba) v stredu 15. novembra a v priestoroch župného úradu privítalo vyše 50 účastníkov.  
 
Stredajšia školská konferencia (15.11.) Zaži(tok) informácií organizovaná na Úrade PSK otvorila ďalšie pálčivé témy spoločnosti. Zamerala sa na oblasť práce s informáciami a dezinformáciami, ale aj na kyberšikanu či umelú inteligenciu. Diskutovať do veľkej zasadačky prešovskej župy prišli desiatky zástupcov stredných a základných škôl, taktiež centier voľného času, mimovládnych organizácií, občianskych združení aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Odborné podujatie sa nieslo v duchu prezentácií aj aktívnych workshopov.  
 Odborné podujatie sa nieslo v duchu prezentácií aj aktívnych workshopov (Zdroj: PSK)
 
V odborných príspevkoch konkrétne vystúpili hostia z o.z. Lietajúca ryba, infosecurity.sk, Centra voľného času v Starej Ľubovni a Edusmile. Prítomným predstavili realizované projekty v oblasti spracúvania informácií. Zamerali sa tiež na problematiku informačného chaosu,  nutnosť overovania zdrojov a ich dôveryhodnosť. V kontexte dezinformácií  neopomenuli ani oblasť generatívnej umelej inteligencie a etického pohľadu na ňu.
 
V rámci štyroch tematických workshopov zažili účastníci viaceré aktivity. Na konkrétnych príkladoch ukázali, ako fungujú dezinformácie a ako sa proti nim brániť. Pozreli sa na naratívy, ktoré smerujú k šikane a kyberšikanovaniu, pričom poukázali na to, ako možno proti nim medzi deťmi a mládežou spoločne intervenovať. 
 Na workshopoch ukázali, ako fungujú dezinformácie a ako sa proti nim brániť (Zdroj: PSK)
 
Ďalšia z aktivít sa zamerala na samotné kritické myslenie, a to na pozadí zrealizovaných projektov ako NeBezpečný internet, Zrkadlo duše či Inkubátor nápadov. Nemenej atraktívnou bola tiež téma umelej inteligencie a realizácia konkrétnych aktivít, ktoré budú môcť účastníci ďalej aplikovať do vyučovacieho a vzdelávacieho procesu. Informačno-vzdelávacia konferencia Zaži(tok) informácií sa na Úrade PSK realizovala v gescii jeho odboru školstva. Podporená bola sa z dotácií rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania  a mládeže.
(10:16, red.)
Diskusia
Pridať komentár