ANKETA | Východniari, ako vnímate 17. november?

1644x
17. November 2023
Pýtali sme sa v uliciach východného Slovenska 
Míting Verejnosť proti násiliu, rok 1989 
 
Pred 34 rokmi, 17. novembra 1989, začala nežná revolúcia, ktorá priniesla pád komunistického systému v Československu, slobodu, demokraciu a obnovenie ľud­ských práv.
 
Na Slovensku je 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu vy­hlásený za štátny sviatok. Opýtali sme sa obyvateľov, aký názor majú na tieto pamätné udalosti.
 
Oliver, 43 r. „Teraz tu máme slobodu, slo­bodné voľby, môžeme cestovať po celom svete. Udalosti 17. novembra vnímam pozitívne.“
 
Ján, 68 r. „Očakával som viac ako sa dosiahlo, nevysporiadali sme sa poriadne s minulým režimom. Bývali komunisti a eštebáci sú ešte stále vo vedúcich funk­ciách po celom Slovensku. Mrzí ma aj rozdelenie Československa.“
 
Zuzana, 29 r. „Nebola som vtedy ešte na svete, takže to neviem presne zhodnotiť. Vraj sme vtedy boli zaostalí a dobré veci sa dali kúpiť len zriedkavo a na čierno.“
 
 
Milan, 53 r. „Bol som vysokoškolský študent a pamätám sa na tú výnimočnú atmos­féru. Bola to nová vec, zážitok, ktorý som dosť intenzívne prežíval. Bol som nadšený z pádu komunistického režimu. Ľudia boli plní nádeje a očakávania. Veľa sa odvtedy zlepšilo a ideme správnym smerom.“
 
Darina, 66 r. „Nežije sa teraz lepšie ako pred tým. Napríklad sociálne zabezpečenie, je tu plno bezdomovcov a aj veľký nárast kriminality. Ďalej mladé rodiny si musia brať hy­potéky na 30 rokov. Je neistota pre mladých. My sme mali väčšiu istotu zamestnania, bývania.“
 
Stanislav, 60 r. „Vnímam to veľmi pozitívne. Bola nesloboda a báli sme sa vyjadriť svoj názor. Teraz sa už nemusíme báť a to je to najdôležitejšie zo všetkého.“
 
Ivan, 74 r. „Bola to veľká zmena k lepšiemu, škoda, že to neprišlo skôr, už v 68. roku za Dubčeka.“
 
Veronika, 61 r. „Nežná revolúcia nám priniesla viac anarchie ako demokracie. Každý si myslí, že si teraz už môže robiť čo chce. Vytratila sa úcta a skromnosť.“
 
Eva, 65 r. „Som rada, že teraz môžeme slobodne vyznávať svoje náboženské presvedčenie. Bola som štátny zamestnanec a nemohla som chodiť do kostola a deti nemohli chodiť na náboženstvo.“
(10:35, V. Novák)
Diskusia
Pridať komentár