Vďaka Erasmus+ sa študentom Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove naskytla príležitosť pracovať v zahraničných firmách

1648x
21. November 2023
Erasmus+ na SPŠ technickej v Bardejove
 Desať študentov si overilo svoje vedomosti a zručnosti získané v škole
 
Program Erasmus+ rozvíja kvalitné odborné vzdelávanie, poskytuje nové možnosti, znalosti či skúsenosti a umožňuje vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.      
 
V rámci projektu Erasmus+ - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - sa študentom Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole.
 
Desať študentov našej školy študijných odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika sa od 8. do 28. 10. 2023 zúčastnilo trojtýždňového pobytu v rakúskom hlavnom meste, Viedeň.
 
Projekt je v plnej výške hradený z prostriedkov Európskej únie. Počas tejto zahraničnej praxe boli študenti nútení komunikovať v cudzom jazyku, anglickom a nemeckom, hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a orientovať sa v európskom veľkomeste.   
         
Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako aj certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií.
 
Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym Europassom, bude v budúcnosti veľkou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce.            
 
 
Počas víkendových dní študenti mali možnosť spoznať historické centrum Viedne, kde sa zoznámili s bohatou históriou, pamiatkami a galériami v doprovode kvalifikovaného sprievodcu.
 
Navštívili Kunsthistorisches Museum, jedno z najväčších a najvýznamnejších múzeí na svete, ktoré vzniklo zo zbierok panovníkov rakúskej monarchie. Pri prechádzke po komnatách zámku Schönbrunn sa žiaci preniesli do obdobia panovania Márie Terézie či Františka Jozefa I. s manželkou Sisi.
 
Aký význam mala táto zahraničná prax pre študentov? Dala im mnoho praktických skúseností v rámci študijných odborov v oblasti tvorby webových stránok, etického hackovania, práce s databázami či vyhotovenia silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie. A v neposlednom rade ich naučila spolupráci, zodpovednosti a samostatnosti.
(10:13, red)
Diskusia
Pridať komentár