Hostia zo školského prostredia predstavili možnosti ďalšieho rozvoja odborného vzdelávania v Prešovskom kraji

1114x
23. November 2023
 Hostia zo školského prostredia, biznis sféry, verejnej správy a  zo zahraničia z Čiech i z Poľska sa stretli v utorok 21. novembra, aby diskutovali o ďalšom rozvoji stredného školstva v Prešovskom kraji
 Konferencia (Zdroj: PSK)
 
Konferenciu pripravila krajská samospráva v rámci projektu SMART PSK – Kvalitnejšia  budúcnosť. Stredné odborné vzdelávanie a podpora duálu boli hlavnou témou ďalšej školskej konferencie.   
 
Aké sú prístupy k odbornému vzdelávaniu a možnosti jeho ďalšieho rozvoja priblížila najnovšia SMART konferencia realizovaná v réžii Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Vďaka širokému spektru hostí priblížila jednak fungovanie stredného školstva v prešovskom regióne a zároveň ďalší rozvoj duálneho systému vzdelávania. Stredné školy v ňom spolupracujú  priamo so zamestnávateľmi v regiónoch, vďaka čomu žiaci získavajú potrebnú prípravu pre prax a lepšie uplatnenie na trhu práce. Záujem o duál v Prešovskom kraji z roka na rok narastá. V aktuálnom školskom roku je v ňom zapojených už približne 1500 študentov.  
 
 Duálne vzdelávanie v Garrette (Zdroj: PSK)
 
Tri panelové diskusie postupne priblížili aktuálne problémy a vízie vo vzdelávaní. V prvej sa zástupcom stredných škôl z kraja, Prešovskej univerzity, ústredia práce a ďalším predstavili firmy pôsobiace v Prešovskom kraji.
 
Garret Motion Slovakia  a Lear Corporation Seating Slovakia s Lear Corporation Czech Republic konkrétne odprezentovali  možnosti vzdelávania a jeho podporu v ich výrobných pracoviskách.
 
 
Aj s týmito firmami má prešovská krajská samospráva duál kvalitne rozbehnutý. Konkrétne ide o študentov z odborov, ako je programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení či mechanik, nastavovač i mechanik, mechatronik, ktorí získavajú praktické zručnosti priamo v ich výrobe.
 
Účastníci konferencie sa následne zamerali na aktuálne prebiehajúce investície prešovskej župy do odborného vzdelávania, ktoré sú do jeho rozvoja nasmerované najmä cez iniciatívu Catching-up Regions. Ako funguje odborné vzdelávanie v susedstve na poľskej strane zas priblížil Úrad  maršálka Malopoľského vojvodstva v Krakove. Záver podujatia patril možnostiam výskumu a vývoja v podmienkach slovenských škôl a bol v gescii Fakulty výrobných technológií technickej univerzity v Košiciach.
 
  Projekt SMART PSK – Kvalitnejšia budúcnosť (Zdroj: PSK)
 
A nemenej atraktívnou témou bolo aj priblíženie spolupráce „Triple Helix“ v regióne PSK a v gescii župy, ktorá prepája  akademickú obec s priemyslom a verejnou správou. Odborná konferencia venovaná školstvu v kraji bola ďalšou vzdelávacou aktivitou realizovanou v rámci projektu SMART PSK – Kvalitnejšia budúcnosť cez Operačný program Efektívna verejná správa.
(12:58, red.)
Diskusia
Pridať komentár