V projekte Srdce na dlani vybrala komisia 14 ocenených

2379x
30. November 2023
 Dobro sa nosí! Poznáme mená ocenených Srdcom na dlani 2023 v Prešovskom kraji
 
 Vybrali 14 ocenených (Zdroj: Prešovské dobrovoľnícke centrum)
 
Prešovské dobrovoľnícke centrum zorganizovalo už 22. ročník oceňovania dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani v Prešovskom kraji.
 
Od verejnosti prijalo 53 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených. Kraj bude mať zastúpenie aj na celonárodnom oceňovaní. Slávnostný galavečer s množstvom fascinujúcich príbehov usporiadalo Prešovské dobrovoľnícke centrum v stredu 29. novembra 2023  v budove PKO Čierny Orol v Prešove, ako poďakovanie a vyjadrenie úcty tým, ktorí robia veci v prospech iných nezištne a bez nároku na honorár.  
 
Galavečerom sprevádzala moderátorská dvojica Stanislava Kašperová a Lukáš Maťufka. O sprievodný program sa postarali talentovaní lokálni hudobníci a tanečníčky: Alexandra Tkáčová s kapelou, Hrdza a tanečná skupina Charmey. Najdôležitejším bodom večera však bolo odovzdávanie ocenení v celkovo ôsmich kategóriách. Spomedzi 53 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja vybrala nezávislá hodnotiaca komisia 14 dobrovoľníckych príbehov a udelila im ocenenie “Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji”. Na Srdce na dlani - národné ocenenie za dobrovoľníctvo, ktoré sa bude konať v marci 2024 v Bratislave, posunula 8 z nich.  
 
Ocenenie odovzdávali v celkovo ôsmich kategóriách (Zdroj: Prešovské dobrovoľnícke centrum)
 
Ako uviedla predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová: “Náš obdiv a úctu si zaslúžia všetci, ktorí svoj voľný čas, skúsenosti a vedomosti venujú v prospech iných. Vytvárajú krajší svet a dokazujú, že dobro je všade vôkol nás. Hrdinami dnešného večera nie sú len všetci ocenení, ale aj všetci nominovaní. Ako hovoríme my v našom tíme PDC: Dobro sa nosí! a ja som veľmi rada, že títo ľudia sú toho dôkazom. V mene celého tímu, v mene partnerov a sponzorov dnešného večera, im ďakujem!”  
 
Ocenenie Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji získali
 
Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v Prešovskom kraji: Martin Čajka (okr. Prešov) za prácu s mládežou, rozvoj cyklistiky a cykloturizmu a revitalizáciu jediného olympijskeho Velodrómu na Slovensku, ktorý zároveň postupuje na národné oceňovanie.   Zuzana Švecová (okr. Humenné) za rozvoj a podporu kultúry v meste Humenné, kde spoluorganizuje literárne a knižné podujatia, podporuje mladých autorov a pomáha zviditeľňovať kultúru menšín v Humennom.  
 
Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v zahraničí
 
Laura Belušková (okr. Prešov) za viac ako ročnú dobrovoľnícku pomoc v saleziánskej internátnej škole v Tanzánii. Postupuje na národné oceňovanie.  
 
Kategória koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v Prešovskom kraji
 
Jana Lešková (okr. Bardejov) za výchovu k dobrovoľníctvu a občianskej angažovanosti mladých na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Tiež postupuje na národné oceňovanie. Marek Angelovič (okr. Prešov) za dlhodobú angažovanosť, rozvoj dobrovoľného hasičského zboru a koordináciu dobrovoľných hasičov v Lemešanoch.  
 
 Srdce na dlani (Zdroj: Prešovské dobrovoľnícke centrum)
 
Kategória dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji
 
Pátrací Tím Východ (okr. Prešov) za dobrovoľnícku pomoc pri zásahoch a pátraní po nezvestných osobách na území východného Slovenska, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie. Dobrovoľníci z Gymnázia Stropkov (okr. Stropkov) za občiansku spolupatričnosť a dobrovoľníctvo v meste Stropkov a Svidník.  
 
Kategória dobrovoľnícky projekt/program v Prešovskom kraji
 
English Star (od O.Z. EDUHOUSE, okr. Sabinov): projekt slovensko-anglicko-rómskej učebnice anglického jazyka pre rómske deti. Postupuje aj na národné oceňovanie.   Forbasský beh pomoci (okr. Stará Ľubovňa): charitatívny projekt, ktorý už 4 roky organizujú dobrovoľníci z obce Forbasy, ktorí výťažok z neho venujú hendikepovaným deťom.  
 
Kategória podpora dobrovoľníctva v Prešovskom kraji
 
Hornozemplínska knižnica (okr. Vranov nad Topľou) za vytváranie pro-dobrovoľníckeho prostredia v meste Vranov nad Topľou a dlhodobé zapájanie mladých ľudí, seniorov, aj zamestnancov do dobrovoľníckych programov. Postupuje zároveň na národné oceňovanie.  
 
Kategória dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji
 
Josef Stiskala s manželku Lýdiou (Mlynčeky, okr. Kežmarok) za viac ako 30-ročnú iniciatívnu prácu a dobročinnosť v rómskej komunite v obci Rakúsy, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie. OZ Bocianie deti (okr. Snina) za viac ako 20-ročnú pomoc deťom a mladým ľuďom žijúcim v zariadeniach náhradného bývania, chudobným rodinám a ľuďom bez domova.  
 
Kategória mimoriadne ocenenie v Prešovskom kraji
 
Venuše, o.z. (okr. Prešov) za dlhoročnú psycho-sociálnu pomoc onkologickým pacientom a pacientkam a za projekt Mikulášskej nádielky pre ľudí bez domova. Zároveň postupujú na národné oceňovanie. Magdaléna Kunayová (okr. Prešov), predsedníčka združenia vojnových poškodencov v Prešove, za viac ako 20 rokov venovaných komunitnému rozvoju a organizovaniu podujatí pre seniorov.    
(15:50, red.)
Diskusia
Pridať komentár