Zariadenia sociálnych služieb majú vďaka dotácii Prešovského kraja nové vybavenie

952x
07. December 2023
Zariadenia sociálnych služieb majú vďaka krajskej dotácii nové vybavenie
 
(Zdroj: PSK) 
 
Dotačný program Prešovského samosprávneho kraja (PSK) umožňuje realizáciu zmysluplných projektov aj v sociálnej sfére. Aktuálne napríklad v zariadeniach sociálnych služieb či ošetrovateľských centrách a domoch pre seniorov pribudli nové prenosné miniterminály, liečebný pohybový stroj, skrine aj komfortné kreslá.
 
Prešovská župa v aktuálnom roku podporila zámery z oblasti sociálneho zabezpečenia prostredníctvom Výzvy poslancov PSK a Výzvy predsedu PSK za celkovo 81-tisíc eur. Zariadenia sociálnych služieb, ošetrovateľské centrá či domovy pre seniorov mohli aj tento rok využiť dotáciu Prešovského samosprávneho kraja na materiálne dovybavenie svojich priestorov, skvalitnenie poskytovaných služieb a na skrášlenie interiérov a exteriérov.
 
 (Zdroj: PSK)
 
Medzi projekty podporené krajskými financiami sa zaradili aj zámery Zariadenia pre seniorov ADM v Zborove, denného stacionára Jar života v Giraltovciach, Domu seniorov v Tatranskej Štrbe či neziskovej organizácie Humanitarian so sídlom v Jarabine. Celkovo trinásť prenosných miniterminálov na čiarový kód - IS Cygnus pribudlo vďaka dotácii 2-tisíc eur z Výzvy poslancov PSK v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.
 
Slúžia k získavaniu preukázateľných informácií o množstve sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytnutej klientovi. Fungujú pritom na princípe exportu informácií po stiahnutí dát z terminálov do informačného systému Cygnus, kde sa následne spracovávajú. Klienti sociálneho a ošetrovateľského zariadenia In Vita Zborov využívajú nový liečebný stroj Thera-Trainer.
 
Žiadateľom dotácie na jeho zakúpenie bolo konkrétne zborovské Zariadenie pre seniorov ADM, s.o., ktorého projekt prešovská župa podporila cez Výzvu poslancov PSK sumou 5-tisíc eur. Liečebný stroj slúži prioritne na zlepšenie hybnosti a mobility pacienta. Prispieva tiež k aktivácii kardiovaskulárneho systému a metabolizmu, zlepšeniu výkonu a hybnosti, udržaniu a zlepšeniu svalovej výživy aj mentálnej stabilite.
 
(Zdroj: PSK)  
 
V Zariadení sociálnych služieb Senior residence vo Vyšných Ružbachoch sa doplnilo nové interiérové vybavenie, presnejšie skrine, ktoré nahradili pôvodné. Ich zaobstaranie umožnil projekt neziskovej organizácie Humanitarian, ktorý zariadenie spravuje a ktorý na tento účel získal krajskú dotáciu z Výzvy predsedu PSK vo výške 1-tisíc eur. 
 
Krajské financie v rovnakej výške (1-tisíc eur) tentoraz z Výzvy poslancov PSK prispeli na nákup nových kresiel v Dennom stacionári Jar života, n.o. v Giraltovciach. Cieľom projektu bolo zvýšiť komfort seniorom, ktorým vekom pribúdajúce diagnózy znižujú mobilitu a zvyšujú potrebu zdravého sedenia. 
 
PSK podporil v tomto roku aj ďalšie projekty zamerané na obnovu zariadení sociálnych služieb a modernizáciu ich technického vybavenia, napr. Domova sv. Dominica v Petrovanoch, Seniorparku v Poprade, Gerion senior centra v Zámutove, Gréckokatolíckej charity v Prešove či Slovenského Červeného kríža a mnohých ďalších.  
(15:50, red.) 
Diskusia
Pridať komentár