Poslanci PSK sa budú zaoberať schvaľovaním dotačného programu na rok 2024

1952x
08. December 2023
  Poslanci PSK sa stretnú poslednýkrát v roku
 
 Rokovať budú 11. decembra 2023 (Zdroj: PSK)
 
Celkovo 31 bodov rokovania majú na programe krajskí poslanci, ktorí sa spoločne stretnú už v pondelok 11. decembra. Jedným z najdôležitejších bodov bude schvaľovanie dotačného programu na rok 2024.
 
Poslanci sa stretnú v tomto roku poslednýkrát na zasadnutí krajského parlamentu. A to v budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v pondelok 11. decembra. Zaoberať sa budú vyše 30 bodovým programom. Medzi nimi aj úpravou rozpočtu a návrhom rozpočtu na roky 2024 - 2026. Opätovne sa budú tiež venovať zriadeniu krajskej rozpočtovej organizácie pod názvom Centrum podpory PSK.  
 
Dôležitým bodom zasadnutia bude schvaľovanie dotačného programu – Výzva predsedu PSK, kde má byť alokovaných 440-tisíc eur, Výzva poslancov PSK s alokáciou 1,43 milióna eur, Výzva pre región s alokáciou 2 milióny eur a Výzva Participatívny rozpočet s predpokladanou alokáciou 1,3 milióna eur.
 
 
Okrem toho sa budú poslanci zaoberať schválením vstupu štyroch kultúrnych organizácií do rôznych projektov. Konkrétne pôjde o Podtatranskú knižnicu v Poprade, Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.
 
Schvaľovať budú aj viaceré investičné zámery, napr. prístavisko a plávajúcu promenádu na Domaši, prístavbu pavilónu C a stavebné úpravy pavilónov A a B pri SZŠ Prešov a komplexnú rekonštrukciu budov a revitalizáciu areálu CSS Dúbrava.
 
Zaoberať sa budú i zámerom zabezpečenia vodovodu a kanalizácie v okrese Snina, či nízkouhlíkovou stratégiou organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 
Predmetom rokovania bude aj vstup do projektu financovaného z Fondu malých projektov Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý má pomôcť krajským cestárom pri diagnostike ciest.
(10:08, red.)
Diskusia
Pridať komentár