Život stredoškolákov na východe je kvalitnejší aj vďaka projektu #zlepšimeto

884x
08. December 2023

Cieľom grantového programu #zlepšimeto je skvalitnenie života mladých na stredných školách

(Zdroj: rmpk.sk)
 
Program zlepšuje život stredoškolákov v Prešovskom kraji prostredníctvom angažovaných školských parlamentov. 
 
Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci Prešovským samosprávnym krajom každoročne vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v rámci grantového programu na podporu fungovania školských parlamentov v Prešovskom kraji s názvom #zlepšimeto.

„Do uzavretia tohtoročnej výzvy 21. marca 2023 sme obdržali dokopy 11 projektových žiadostí. Na základe kvality vypracovaných projektov rozhodla Hodnotiaca komisia o podporení 8 projektov v celkovej sume 3901,36 eur. Podporené projekty mali celkový pozitívny dopad na 2 552 študentov stredných škôl Prešovského kraja," informovala komunikačná koordinátorka rady Eva Švecová.

V rámci projektov sa podarilo vytvoriť 6 oddychových zón na školách, podporiť zlepšenie povedomia žiakov o význame vody, dopadoch klimatickej krízy a zberu dažďovej vody. Zároveň v projektoch šlo aj o podporu dobrovoľníctva, zlepšenie medziľudských vzťahov na školách a zmysluplné trávenie voľného času v rôznych podobách – školské športové turnaje, šachové turnaje, besedy, prednášky, imatrikulácie a kultúrne podujatia (aj pre seniorov). 
 
(Zdroj: rmpk.sk) 
 
Do projektov sa zapojilo 189 študentov, členov školských parlamentov, pedagógov a dobrovoľníkov. Dokopy zrealizovali viac ako 35 aktivít (brigád, diskusií, prednášok, koncertov, či stretnutí) na stredných školách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1329 účastníkov. Projekty podporili zútulnenie klubovne na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove a to zakúpením podlahových vankúšov a podsedákov.

V projekte zároveň išlo o zlepšenie vzťahov medzi žiakmi a žiakmi a učiteľmi. V zútulnenej klubovni už stihli zrealizovať hodiny náboženstva, premietanie filmu a duchovné stretnutie. Na SOŠ Technickej v Starej Ľubovni vytvorili oddychovú zónu „Pneuzóna“ zrecyklovaním starého nábytku a pneumatík. Tým chceli zvýšiť záujem žiakov o možnostiach udržateľnosti a dokázať, že recyklácia nie je len o triedení odpadu. Žiaci prispeli svojou prácou, majstri svojim know-how a materiálom, ktorý doma už nepotrebovali „Neskutočne nás prekvapilo ako každý niečím prispel. Ako žiakov našej školy nás to viac stmelilo.“

Žiaci na SOŠ Stavebnej v Prešove vynovili priestor v telocvičnom trakte, ktorý premenili na útulný šachový kútik pre študentov. Hlavnými bodmi renovácie bola výroba drevenej steny so šachovým motívom, výroba šachových stolov, renovácia skrinky ku sedeniu a zakúpenie sedenia. Projekt bol zameraný na aktuálne problémy žiakov ako napr. problémy s koncentráciou, nedostatok kritického myslenia, rozvoj logického myslenia, pamäti, koncentrácie a podobne.  
 
(Zdroj: rmpk.sk) 
  
Študentom tak poskytol miesto, kde sa radi stretávajú a trávia čas cez prestávky, prípadne pred a po vyučovaní. Zóna ŠACHGROUND je teraz maximálne využívaná a študentmi obľúbená. „Projekt nás obohatil v tom, že sme zistili, ako náš ŠP dokáže spoločne fungovať aj pri realizácií väčších projektov. Obohatil nás najmä o komunikáciu s tretími osobami/inštitúciami ako aj o samotné písanie projektu.“

V okolí Spojenej školy vo Svidníku zaregistrovali, že zeleň trpí výrazným nedostatkom vody. Vplyvom klimatických zmien nastal úbytok zrážok. Svoj projekt preto zamerali na zachytávanie dažďovej vody, aby ju mohli využívať na cielené polievanie zelených plôch a ovocných stromov v okolí školy. Zároveň zrealizovali aj edukatívne prednášky o ekologických témach. Žiaci si pre ostatných žiakov pripravili prednášky o význame vody, kvízy a zorganizovali aj exkurziu na vodnú nádrž Starina.

Študenti na Gymnáziu Jána Zlatoústeho v Humennom vytvorili vonkajšiu oddychovú zónu v priestoroch školy. Keďže počas teplejších dní zvyknú čas prestávok tráviť vysedávaním na schodoch školy, rozhodli sa zhotoviť altánok s paletovým sedením. Využívajú ho na vyučovanie a stihli tu zrealizovať aj dve prednášky na témy recyklácia odpadu a vplyv klimatickej krízy. Projekt žiakov SPŠ Elektrotechnickej bol zameraný na rekonštrukciu oddychovej zóny na sedenie a vytvorenie pohodlných miest na relax a trávenie voľných chvíľ. Študenti svojpomocne zostrojili paletové sedenie a zakúpili sedacie vaky.  
 
(Zdroj: rmpk.sk) 
 
„Prínosom projektu je, že žiaci už cez prestávky neopúšťajú areál školy v takej miere ako predtým, ale trávia svoj voľný čas v novej chill zóne.“ Zónu plánujú oficiálne otvoriť v najbližšej dobe a zorganizovať tu aj besedy zamerané na duševné zdravie, či deň kávy. Členovia školského parlamentu na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni vytvorili priestor, kde by sa študenti mohli navzájom socializovať. Nápad prepojili s kultúrnym vyžitím a aktivitami v podobe kultúrnych štvrtkov, koncertov, šachového turnaja a kvízov.

Vďaka projektu „The stage is...ours“ vytvorili tribúnové sedenie s pódiom, na ktorom sa teraz každý štvrtok môžu prezentovať talenty školy. Priestor na tribúne však naplno využívajú aj na sedenie počas prestávok, rozhovory a spoznávanie sa aj naprieč ročníkmi. Oživili tak nevýraznú chodbu a využili priestor na realizáciu kultúrnych aktivít, ktorá im na škole chýbala. 
 
(Zdroj: rmpk.sk) 
„Aktivity, ktoré sme zorganizovali vzbudili záujem študentov o dobrovoľnícku činnosť a zapojenia sa do rôznych akcií. Viac za nami chodia s nápadmi a sami sú ochotní nám pomôcť. Navzájom sa študenti spoznali aj cez svoj talent, ktorý prezentujú cez kultúrne štvrtky.“

Projekt študentov Gymnázia Leonarda Stockela v Bardejove bol zameraný na rozvíjanie a upevňovanie medziľudských vzťahov u mladých ľudí cez aktívne trávenie voľného času. Zároveň ním chceli podporiť rozvíjanie myšlienky dobrovoľníctva u mladých a tak zrealizovali kultúrny program a rôzne aktivity pre starkých zo senior centra. Pre prvákov uskutočnili imatrikuláciu a zorganizovali aj celoškolský turnaj s rôznymi disciplínami s názvom „Športový duch Leonarda Stockela“. 
(14:50, red.) 
Diskusia
Pridať komentár