Komunitná nadácia Bardejov vyjadruje veľké poďakovanie darcom a podporovateľom

2050x
05. Január 2024
 Komunitná nadácia Bardejov ďakuje všetkým svojím darcom a podporovateľom v roku 2023 
 (Zdroj: Komunitná nadácia Bardejov)
 
Nadácia ďakuje podporovateľom a darcom za pomoc pri skvalitňovaní života v meste. Vďaka nim mohli podporiť v tomto roku 31 projektov aktívnych Bardejovčanov, škôl a neziskových organizácií v meste v celkovej výške grantov 18 721 Eur. 
 
Do ich realizácie sa zapojilo 419 dobrovoľníkov s odpracovanými 5 271 hodinami.
 
Súčasťou ich aktivít sa už druhý rok stala priebežná pomoc ukrajinským utečencom, pre ktorých sa po napadnutí ich krajiny ruským agresorom stali Bardejov a okolie dočasným útočiskom.
 
Aj vďaka ich darcom a podporovateľom, predovšetkým spoločnostiam KAMAX Fasteners, s.r.o., Anavek, s.r.o., Richelieu i množstvu individuálnych darcov im môžu byť  nápomocní s integráciou do bardejovskej komunity.  
 
Komunitná nadácia Bardejov želá všetkým Vám veľa zdravia, lásky a úspechov v novom roku!
(10:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár