MsZ v Bardejove: Staré divadlo, nové predstavenie

5112x
28. Január 2024
MsZ v Bardejove: Staré divadlo, nové predstavenie
Nataša Milistenferová 
 
Aby v éteri bol aj iný pohľad na dianie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, nielen jednostranná prezentácia klubu KDH, ktorý podporuje súčasné vedenie mesta, ponúkam svoj pohľad na posledné Mestské zastupiteľstvo, ktorému sa znovu nevyhli konflikty, kritika a osobné útoky.
 
Voľba konateľa BTV: Zákulisné hry
 
Jediný kandidát na konateľa BTV, ktorého navrhol primátor, nebol zvolený. Podporila som návrh poslanca Šimca, aby sa táto voľba vylúčila z programu, pretože považujem za neprijateľné, aby sa do takej dôležitej funkcie menoval niekto bez transparentného výberového konania.
 
 
Žiaľ, nie všetci členovia klubu KDH s tým súhlasili. Primátor sa dokonca priznal, že už nechce robiť výberové konania. Nie je to hanba? Môj poslanecký návrh, aby sa všetci vedúci zamestnanci mesta a jeho spoločností vyberali formou výberových konaní, nebol poslancami schválený. Návrh nepodporili aj dvaja členovia klubu KDH, ktorí hlasovali s viceprimátorkou Hudákovou a podporili primátorové: „s výberovými konaniami som skončil“.
 
Pár ľudí si myslí, že môžu rozhodovať o tom, kto bude riadiť naše mesto a jeho podniky, bez ohľadu na odbornosť, skúsenosti a charakter.
 
Rozpočet mesta na rok 2024: Zadlžovanie a plytvanie
 
Rozpočet mesta je každoročne rovnaký príbeh. Najprv sa rozdelia peniaze, ktoré máme, pri následnej zmene rozpočtu sa dofinancujú organizácie a spoločnosti, ktoré nedostali toľko, koľko chceli.
 
A potom sa požičiavajú peniaze z externých zdrojov, ktoré nás zadlžujú. Kde je plán šetrenia, ktorý primátor sľuboval? Kde je plán zvýšenia príjmov z podnikateľskej činnosti?
 
 
Externé zdroje by sa mali používať na rozvoj mesta, nie na zbytočné projekty, ktoré nikomu neprospievajú. Napríklad na chodníky, ktoré sú zle spravené a budú musieť byť prerobené.
 
Alebo na múry okolo Tople, ktoré neslúžia ako vodozádržné opatrenia. Alebo na námestie času, ktoré má byť len zbytočnou atrapou...
 
Čo tak investovať do infraštruktúry, ktorá je roky zanedbaná? Čo tak splatiť dlhy občanom, ktorým mesto dlhuje už viac ako 500 000 eur za výkupy pozemkov? Čo tak obstarať nový Územný plán a územné plány zón, ktoré sú povinnosťou mesta? Čo tak digitalizovať Územný plán, ktorý je už zastaraný? Čo tak dobudovať infraštruktúru a služby v Bardejovských Kúpeľoch a v ďalších lokalitách, kde ľudia nemôžu stavať a bývať?
 
Na komisiách boli prijaté niektoré návrhy na zmeny v rozpočte, ale primátor a jeho klub odmietajú diskusiu k nim pred zastupiteľstvom. Prečo sa boja diskusie?
 
Granty, dlhopisy: Pre koho sú určené?
 
Primátor tvrdí, že peniaze z grantov a dlhopisov pôjdu aj do mestských obvodov. Máme tomu veriť? Už dlho čakáme, aby sa naše požiadavky a potreby akceptovali.
 
Pri najbližšie otvorenom rozpočte predložím návrhy od občanov za obvod č. 6 a uznesenie komisie správy majetku na vyplatenie za výkup pozemkov. Dúfam, že tentoraz budú vypočuté.
 
Návrh na zmenu Územného plánu č. 42: Kto z toho profituje?
 
Už 42. zmena Územného plánu! To je už absurdné. Mesto sa mení bez koncepcie, bez urbanizmu, bez estetiky, bez infraštruktúry.
 
 
Mesto sa predáva developerom a vyvoleným, ktorí si kúpia lacné pozemky a stavajú domy bez ohľadu na okolie. Mesto im povolí a skolauduje stavby, aj keď neexistuje potrebná infraštruktúra. A potom nechá na ostatných občanoch „čierneho Petra“.
 
Príklad: Oblasť Moliterka už má asi piaty návrh na zmenu Územného plánu. To je nezodpovedné. Pri každej zmene tvrdia, že ide len o malé rozšírenie existujúcej zástavby, ale v skutočnosti ide o znehodnocovanie územia.
 
Pri rozširovaní zabúdame na rezervu pre severozápadný obchvat. O strete záujmov ani nehovorím. Zabudli sme, že keď sa stavali sídliská, tak boli naprojektované tak, aby občania mali všetko, čo potrebujú.
 
Tak by mal vyzerať aj stavebný rozvoj v Bardejove. Identifikovať územie, urobiť plán zóny, vytvoriť multifunkčné prostredie s občianskou vybavenosťou – parky, služby, obchody, ihriská. Takto by sa malo stavať a bývať.
 
Preto nerozumiem klubu KDH, ktorý vyjadruje plnú dôveru procesu plánovania a rozvoja mesta. To je slepá poslušnosť, alebo slepota k potrebám ostatných občanov.
 
Urbanistický rozvoj mesta je dlhodobo nekoncepčný a nikdy nebol v horšom stave. Pod rozvojom územia sa nemyslí len jeho využívanie pre potreby človeka, ale aj pre zachovanie priaznivého životného prostredia.
 
Pre všetkých, pre dnešné aj budúce generácie. Toto je poslanie územného plánovania. Toto by sme mali mať všetci poslanci na mysli a zastávať.
(19:28, N. Milistenferová, poslankyňa MsZ v Bardejove)
Diskusia
Pridať komentár