Vždy som sa snažil o to, aby Bardejovčania viac spolupracovali, hovorí Ladislav Ladomerský zo spoločnosti BOZP a PO servis

3000x
31. Január 2024

Vždy som sa snažil, aby miestne firmy viac spolupracovali, hovorí Ladislav Ladomerský z bardejovskej firmy BOZP a PO servis

 Majiteľ spoločnosti BOZP a PO servis Ladislav Ladomerský sa bezpečnosti práce venuje už takmer 25 rokov. (Zdroj: MH)
 
Vyštudoval matematiku a fyziku, ale už takmer štvrťstoročie sa vo svojej firme profesionálne venuje bezpečnosti práce a požiarnej ochrane. S Bardejovčanom Ladislavom Ladomerským sme sa rozprávali o tom, ako sa zmenila bezpečnosť práce po vstupe do Európskej únie, prečo ju zamestnávatelia niekedy považovali za nutné zlo a prečo by mali lokálni a regionálni zamestnávatelia spolu viac komunikovať.

Ako dlho sa venujete bezpečnosti práce a požiarnej ochrane?

V sektore bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pracujem od roku 2000. Začínal som ako živnostník. Urobil som si prvé certifikáty z bezpečnosti práce, potom z požiarnej ochrany a postupne som začal v tejto oblasti profesionálne podnikať. V roku 2008 som založil eseročku „BOZP a PO servis“. Dnes máme päť zamestnancov a poskytujeme služby po celom Slovensku, hlavne pre Prešovský kraj.
 
 Zamestnávatelia by mali v prvom rade pre svojich zamestnancov vytvoriť bezpečné pracovné prostredie. (Zdroj: BOZP a PO servis)

Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci, ochranné pomôcky, školenia, požiarna ochrana. Ľudia to vnímajú ako nutnosť, ktorej a nevyhnú či výlučne technické termíny a pojmy. O čom to celé vlastne je a čo konkrétne si pod tým môžeme predstaviť v praxi?

Zamestnávatelia by mali v prvom rade pre svojich zamestnancov vytvoriť bezpečné pracovné prostredie. Mali by mať vypracované a hlavne by mali dodržiavať bezpečné pracovné postupy. To znamená hlavne dodržiavanie legislatívy, ale aj bezpečnostný manažment.
 
Ak chcú mať kvalitné výsledky, mali by si tiež vyberať profesionálnych partnerov. Pri výbere spoločnosti poskytujúcej tieto služby by si mali overiť oprávnenia na stránkach Národného inšpektorátu práce a Prezídiu hasičského požiarneho zboru.

V oblasti bezpečnosti práce je autorizovanou osobou bezpečnostný technik, v oblasti požiarnej ochrany je to minimálne technik požiarnej ochrany. Pri požiarnej ochrane ide hlavne o požiarnu bezpečnosť stavieb, domov a budov a ich technickú ochranu pred požiarmi z hľadiska požadovaného vybavenia a certifikátov. Túto oblasť zabezpečuje špecialista požiarnej ochrany.

Dnes už legislatíva predpisuje zamestnávateľom aj vypracovanie plánu vzdelávania zamestnancov. (Zdroj: BOZP a PO servis)

Začínali ste pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Aké boli predpisy v oblasti bezpečnosti práce a dodržiavanie bezpečnosti vtedy? Ako sa to zmenilo po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004?

Myslím si, že v tom čase sme mali bezpečnostnú legislatívu spracovanú veľmi dobre aj keď sa možno neuplatňovala v plnej miere. Postupom času sa dopĺňala a išlo to veľmi dobrým smerom. Čo sa týka najnovších harmonizovaných noriem, ktoré priniesla Európska únia, tie našu pôvodnú legislatívu čo sa týka kvality, v niektorých oblastiach paradoxne aj trochu znížili.

Na druhej strane, po obrovskom podnikateľskom boome v 90-tych rokoch minulého storočia a začiatkom milénia, zamestnávatelia veľmi nekládli dôraz na bezpečnosť pri práci ani na požiarnu ochranu. Tieto veci podceňovali a nedodržiavali. V tom čase to viedlo k obrovskému množstvu pracovných úrazov. Tieto úrazy boli kontrolným orgánom často krát zatajované.
 
 Ak chcú mať zamestnávatelia kvalitné výsledky, mali by si tiež vyberať profesionálnych partnerov. (Zdroj: BOZP a PO servis)

Ako sme na tom dnes?

Postupom času, ako na Slovensko začali prichádzať dcérske podniky rôznych zahraničných výrobných firiem, sa nastavil určitý štandard. Firmy požadovali vytvorenie pravidiel v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany pre prevádzky, v písomnej a elektronickej forme. Vyžadovali periodicky systém kontrol pracovného prostredia, kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov ako aj bezpečných pracovných postupov.

Dnes už legislatíva predpisuje zamestnávateľom aj vypracovanie plánu vzdelávania zamestnancov a jeho periodicitu. Spolupráca s partnermi sa dostala na vyššiu úroveň. Samozrejme, zvýšil sa aj počet štátnych kontrol v týchto oblastiach.

Kolaudácie stavieb, domov a budov úzko súvisia s požiarnou ochranou, ktorú vykonávajú naši špecialisti, hovorí Ladislav Ladomerský. (Zdroj: BOZP a PO servis)

Aké služby poskytuje vaša spoločnosť?

Ide hlavne o vypracovanie potrebnej dokumentácie z Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Požiarnej ochrany (PO) a Pracovnej zdravotnej služby (PZS). Ďalej poskytujeme vstupné a periodické školenia z bezpečnosti práce a požiarnej ochrany pre zamestnancov jednotlivých profesií. Školenia viazačov bremien a školenia lešenárov, šetrenie pracovných úrazov so spracovaním dokumentácie pre príslušné úrady, sociálnu poisťovňu a inšpektorát práce.

Vykonávame tematické kontroly z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, z požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby. Pri kontrolách požívame certifikované prístrojové zariadenia: alkoholtester, luxmeter, hlukomer, teplomer na meranie teplôt až do 1200 °C.

Ďalšou veľkou skupinou našich služieb sú kolaudácie stavieb, domov a budov. Tie úzko súvisia s požiarnou ochranou, ktorú vykonávajú naši špecialisti požiarnej ochrany. Pri realizácii stavieb zabezpečujeme pre investorov služby koordinátora bezpečnosti s vypracovaním plánu BOZP pre konkrétnu stavbu.

Na webe máte dlhý zoznam partnerských referencií. Kto všetko sú vaši klienti a kde všade pôsobíte?

Najmä výrobné spoločnosti. Strojárske firmy, drevospracujúce firmy, rôzne sklady a veľkosklady, stavebné firmy, dopravcovia a špedičné spoločnosti, predajcovia a reťazce predajní po celom Slovensku.

Firma poskytuje tiež školenia viazačov bremien či školenia lešenárov. (Zdroj: BOZP a PO servis)

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Raz týždenne máme všetci poradu, kde si preberieme pracovné úlohy stanovené mesačným pracovným plánom. Bežný pracovný deň sa potom buď v kancelárii venujem administratíve a zmluvným partnerom, alebo som v teréne na rôznych stretnutiach a jednaniach, revíziách, kontrolách, šetrím pracovné úrazy a podobne.

Čo by ste v kontexte bezpečnosti práce poradili zamestnávateľom?

Firmy by mali pri výbere takýchto služieb a partnerov zohľadňovať históriu existencie spoločnosti, referencie, zastupiteľnosť pracovníkov v tíme, materiálno technické vybavenie a flexibilitu. Mali by si overiť platnosť osvedčení, ktoré kvalifikujú tieto služby v príslušných inštitúciách.

Som presvedčený, že v malých regiónoch ako je napríklad aj náš Bardejovský okres, je dôležitá spolupráca, vzájomné prepojenie a hlavne komunikácia. Stále sa snažím o tom presviedčať aj majiteľov našich partnerských firiem.
 
Aby sa miestne firmy a zamestnávatelia začali medzi sebou viac rozprávať, nepovažovali sa iba za konkurenciu a spolupracovali. Aby uvažovali ako si vzájomne pomôcť, ako dať jeden druhému zákazku a ako sa vzájomne v ťažkých časoch podržať.
 
(19:00, PR, Mario Hudák)
Diskusia
Pridať komentár