VIDEO | Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove ponúka štúdium odboru Elektromechanik – silnoprúdová technika

1312x
19. Február 2024
V Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove je možné absolvovať štúdium odboru Elektromechanik – silnoprúdová technika

 Pozrite si našu videoreportáž
 
Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove na svojej Strednej odbornej škole polytechnickej aktuálne ponúka aj štúdium trojročného učebného odboru Elektromechanik – silnoprúdová technika.
 
Absolventi tohto odboru získavajú okrem vysvedčenia o záverečnej skúške aj výučný list a osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Študenti majú tiež možnosť na škole absolvovať úplné stredné vzdelanie v odbore a po získaní maturitného vysvedčenia pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 
„Učebný odbor Elektromechanik – silnoprúdová technika je trojročný učebný odbor bez maturity, ale kto sa rozhodne ďalej študovať, môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dva roky a získať maturitné vysvedčenie,“ priblížil Milan Tokarčík, majster odborného výcviku.
 
 (Zdroj: AHOJ TV)
 
„Po ukončení tretieho ročníka žiak získava vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, elektrotechnickú spôsobilosť, že môže robiť na elektrických obvodoch a podľa možností si môžu potom zvoliť nejaký zváračský kurz, ktorý máme v ponuke a je vo výraznej zľave len za prevádzkové náklady,“ vysvetlil Tokarčík.
 
„Chlapci sa tu učia silnoprúd, čo znamená napájanie elektromotorov, či už hviezda alebo trojuholník, reverzné prepínače, svetelné obvody, zásuvkové obvody. Dokonca máme teraz zakúpené aj nové veci – solárne panely, takže ostrovný systém,“ povedal Rastislav Dančišák, majster odborného výcviku.
 
 (Zdroj: AHOJ TV)
 
„Základom praktických činnosti v prvom ročníku je ručné a strojové obrábanie kovov a zapájanie jednoduchých elektrotechnických obvodov svetelných a zásuvkových. V druhom a treťom ročníku majú možnosť pracovať aj vo firmách. Uplatnenie v praxi je veľmi dobré a široké v elektrotechnických firmách, v závodoch ako je automobilový priemysel, výroba výrobných a spracovateľských hál, zapájanie strojov a prístrojov, montážnych liniek obslužných pracovísk,“ informoval Milan Tokarčík.
 
„Veľmi sú žiadaní aj z východoslovenských elektrárni a majú dobré uplatnenie v oblasti fotovoltiky, vytápanie domov a bytov tepelnými čerpadlami, čo je v dnešnej dobe veľmi žiadané. Dobre platená práca je aj v zahraničí – Nemecko, Holandsko, Anglicko. Žiaci získavajú ďalšie praktické zručnosti, zvyšujú si kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť,“ dodal M. Tokarčík.
(14:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár