Spoje na linke Rožňava – Dobšiná – Poprad zabezpečia prestupy na rýchliky v Poprade

1059x
23. Február 2024
 Autobusové spoje zabezpečia prestupy na rýchliky
 
 Ilustračná fotografia
 
Celkovo ide o 7 párov autobusových spojov počas pracovných dní a 6 párov autobusových spojov počas voľných dní. Zmena v organizácii dopravy platí od nedele 3. marca.
 
Autobusové spoje na linke Rožňava – Dobšiná – Poprad a späť zabezpečia od 3. marca 2024 pravidelné prestupy na rýchliky v Poprade.
 
Všetky spoje prevádzkované v dvojhodinových intervaloch budú v oboch smeroch zabezpečované výhradne dopravcom eurobus, a.s., ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy s Košickým samosprávnym krajom (KSK).
 
17 minút na prestup na rýchliky 
 
Po príchode autobusu do Popradu majú cestujúci 17 minút na prestup na rýchliky v smere do Bratislavy. Po príchodoch rýchlikov majú cestujúci 32 minút na prestup v smere do Rožňavy, takže sa počíta aj s prípadným meškaním rýchlikov kvôli prebiehajúcej modernizácii železničných tratí.
 
 
„Veríme, že kvalitná nadväznosť na rýchliky v Poprade presvedčí obyvateľov Gemera, ktorí často dochádzajú z alebo do Popradu osobnými autami, aby využili služby regionálnej autobusovej dopravy. Zavedenie taktovej dopravy na linke Rožňava – Poprad znamená pre cestujúcich, že každé dve hodiny im budú odchádzať spoje zo zastávok v rovnakých časoch," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
 
„To je základom pre taktovú dopravu aj v úseku Rožňava – Dobšiná a späť. Pre obyvateľov dotknutých obcí to bude znamenať pravidelné dopravné spojenie každých 60, 30 alebo dokonca 15 minút počas špičky. Spoje sú zároveň prispôsobené aj na prestupy v Rožňave v smere do Košíc,“ uviedol Rastislav Trnka.
 
IDS Východ a IDS Banskobystrického samosprávneho kraja zabezpečili prvú fázu koordinácie dopravných spojení s linkou Revúca – Telgárt – Poprad, a to najmä vytvorením prestupov v obci Vernár.
 
 Nová možnosť prestupu
 
Nové autobusové spoje z Rožňavy cez Dobšinú vytvárajú aj novú možnosť prestupu cestujúcich na vlaky Zr 1780 a Zr 1784 do Banskej Bystrice (v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni o 7.46 a 15.46 h). Pri ceste naspäť aj od vlakov Zr 1783 a Zr 1785 z Banskej Bystrice prichádzajúcich do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne o 12.25 a 16.25 h. K medzimestským spojom sú prispôsobené aj nadväzné autobusové spoje na všetkých prirodzených prestupných miestach v úseku Dobšiná – Rožňava – Lipovník.
 
Regionálna autobusová doprava je koordinovaná aj v úseku Vernár – Poprad s autobusovými spojmi dopravcu SAD Poprad, a.s., ktorého dopravné služby objednáva Prešovský samosprávny kraj (PSK).
 
  Ilustračná fotografia
 
„Pochopiteľne, očakávame aj pripomienky k realizovaným zmenám, ktoré bude IDS Východ priebežne vyhodnocovať. V spolupráci s dopravcami a objednávateľmi ich budeme detailne posudzovať s cieľom stanovenia definitívnej podoby cestovných poriadkov. Tie budú dlhodobým základom pre systém verejnej osobnej dopravy na Gemeri, a to s platnosťou najneskôr do decembra 2024,“ povedal konateľ IDS Východ Radovan Hužvík s tým, že v prípade zavedenia dvojhodinového intervalu rýchlikov „Gemeran“ na trase Košice – Zvolen, je Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ a dopravcom eurobus, a.s. pripravený aj na predĺženie autobusových spojov z Popradu.
 
Ich trasa bude viesť až na železničnú stanicu Rožňava, čo vytvorí systematické prestupné väzby v smere na Zvolen. Celková zmena organizácie dopravných služieb od 3. marca 2024, ktorá je realizovaná podľa schválených Plánov dopravnej obslužnosti KSK a PSK, si nevyžiadala zvýšenie celkového objemu objednávaných dopravných služieb zo strany objednávateľov služieb vo verejnom záujme.
(14:00, KSK) 
Diskusia
Pridať komentár