V súvislosti s Volvom vláda prisľúbila župe podporu pri financovaní dodatočných investícií

950x
23. Február 2024
Košický samosprávny kraj podpísal dohodu o spolupráci pri realizácii strategického parku Valaliky
 Ilustračná fotografia
 
Kraj hľadá možnosti financovania vyvolaných investícií vo výške viac ako 55 miliónov eur, ktorých plnenie priamo vyplýva kraju z podpísanej investičnej zmluvy.
 
Spolu s vyvolanými investíciami samospráv, dotknutých výstavbou strategického územia, to predstavuje viac ako 90 miliónov eur, na ktoré potrebuje nájsť finančné zdroje. Pre Košický samosprávny kraj (KSK) je prioritou pokračovať v prípravách na príchod investora Volvo Cars aj po výmene vlád.
 
Výroba elektromobilov 
 
Závod by mal vo Valalikoch v okrese Košice-okolie spustiť výrobu elektromobilov už v roku 2027. Kraj dal prísľub, že dovtedy splní 18 záväzkov v školstve, doprave, regionálnom rozvoji či zdravotníctve. Ide napríklad o opravy a rekonštrukcie ciest, budovanie cyklotrás, prípravu medzinárodného štúdia v angličtine či posilnenie odborného vzdelávania. Viacero podmienok leží aj na pleciach miest a obcí.
 
„Pre Košický samosprávny kraj je dôležité vedieť, že kroky župy majú podporu aj vo vláde. Oproti plánovanej investícii sme po intenzívnej komunikácii s obcami, mestami a inými aktérmi v území identifikovali ďalšie investície vo výške takmer 35 miliónov eur, s ktorými sa pôvodne nerátalo," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
 
„Spolu s vyvolanými investíciami kraja to predstavuje viac ako 90 miliónov eur, na ktoré budeme musieť hľadať finančné zdroje. Z Plánu obnovy, Programu Slovensko a Envirofondu vidíme možnosť zafinancovať projekty v hodnote viac ako 51 miliónov eur. V štátnom rozpočte je preto potrebné zabezpečiť v zmysle Dohody zvyšných takmer 39 miliónov eur," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka vo štvrtok po stretnutí s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou a zástupcami MH Invest a Valaliky Industrial Park na Úrade KSK. Župa oboznámila partnerov so všetkými krokmi, ktoré už zrealizovala a predstavila tie, ktorých realizácia ju čaká v blízkom období.
 
Ministerka prisľúbila spoluprácu a podporu
 
Ministerka ocenila doterajšie aktivity kraja a prisľúbila ústretovosť, otvorenú spoluprácu a podporu, aby projekt úspešne pokračoval. Pre kraj bude výzvou prechod do nového programového obdobia a plnenie nového nastavenia podmienok na získanie financií z Európskej únie. Vláda prisľúbila, že bude nápomocná pri urýchlení procesov tak, aby samosprávy boli schopné dodržať lehoty na splnenie svojich záväzkov.
 
„Veľké výzvy si vyžadujú spoluprácu. S predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom sme dnes prerokovali viacero riešení k problémom vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú podpísala predchádzajúca vláda v súvislosti s príchodom automobilky Volvo do strategického parku Valaliky," povedala podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková.
 
Osobitne oceňujem jeho ochotu koordinovať požiadavky miest a obcí z tohto regiónu. Výzvy, ktoré pred nami všetkými stoja, sú veľké a musíme spoločne pracovať na ich naplnení,“ uviedla po stretnutí Saková.
 
Košický samosprávny kraj, Vláda SR a Volvo Cars podpísali tripartitnú dohodu o spolupráci pri realizácii strategického parku Valaliky 1. júla 2022.
(14:50, KSK) 
Diskusia
Pridať komentár