Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo dotácie, nové byty aj krytú plaváreň

1333x
29. Február 2024
Svidnícky parlament schválil dotácie, nové byty aj krytú plaváreň
(Zdroj: FB Mesto Svidník) 
 
Poslanci vo Svidníku na jedenástom neplánovanom mestskom zastupiteľstve schválili aj prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2024 vo výške 160 550 eur pre fyzické a právnické osoby.
 
(Zdroj: FB Mesto Svidník)  
 
Zastupiteľstvo tiež schválilo návrh na stavebnú úpravu 52 nájomných bytov bežného štandardu v bývalej ubytovni SOUS. Stavba prinesie aj 79 parkovacích miest a chodníky s prístupovou cestou.
 
(Zdroj: FB Mesto Svidník)  
 
Poslanci tiež jednohlasne schválili návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu - Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia.
 
(Zdroj: FB Mesto Svidník)  
 
Zasadnutie schválilo aj návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ako aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník.
(12:10, red.) 
Diskusia
Pridať komentár