Darovaním 2% vašej dane pomôžete deťom z Nadácie KSK

845x
29. Február 2024
2% z daní môžete venovať Nadácii KSK
 Ilustračná fotografia
 
Vyplnené formuláre k poukázaniu 2% pre krajskú nadáciu je potrebné doručiť daňovému úradu podľa miesta bydliska.
 
Šanca na šťastnejší a radostnejší život detí z rodín v núdzi či neúplných rodín môže výrazne stúpnuť vďaka 2% dane východniarov. Zamestnanci, fyzické aj právnické osoby môžu vyčíslenú finančnú čiastku aj tento rok poukázať Nadácii Košického samosprávneho kraja.
 
V praxi to môže vyzerať tak, že prostriedky z dane z príjmov poslúžia napríklad na nákup dresov, maliarskych potrieb, hudobných nástrojov či kníh alebo na uhradenie rôznych kurzov.
 
Krajská nadácia aktuálne pomáha viac ako 220 deťom  
 
„Krajská nadácia aktuálne pomáha viac ako 220 deťom z rodín v tiesni. Už teraz sú medzi nimi veľké talenty, ako aj množstvo šikovných a cieľavedomých mladých ľudí. Na ich rozvoj a podporu stačia iba dve tlačivá a jedna cesta na Daňový úrad. Je potrebné pripomenúť, že výsledná suma z dane za rok 2023 nie je nad rámec platu," informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
 
 
„V prípade, že si túto možnosť pracujúci neuplatnia, finančné prostriedky poputujú do štátnej kasy. Preto už vopred ďakujem všetkým východniarov, ktorí svoje 2% dane pošlú deťom z krajskej nadácie a ich rodinám,“ dodal Trnka.
 
Tlačivo o potvrdení a vyhlásenie
 
V prípade, že zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, je potrebné ho požiadať o tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane.
 
Z neho je možné zistiť dátum zaplatenia dane a tiež vyčísliť 2% z nej. Druhým tlačivom je Vyhlásenie na poukázanie dane, ktoré je potrebné vyplniť a obe spolu doručiť na príslušný daňový úrad do 30. 4. 2024. Sú k dispozícii aj na webovej stránke Nadácie KSK, a to na: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html
 
Čiastka 3%
 
Čiastku 3% odovzdávajú dobrovoľníci, ktorí vlani dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, tí navyše potrebujú ešte Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. O niečo iný postup platí pri živnostníkoch alebo firmách, ktorí by mali vyplnené tlačivá Daňovému úradu odovzdať do 31. 3. 2024.
 
Nadácia KSK už štvrtý rok podáva pomocnú ruku deťom z rodín, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej životnej situácii. Podporuje deti a mladých ľudí, ktorých zaujímajú cudzie jazyky, umenie, ale aj šport.
 
K nemu má mimoriadne blízko aj olympionička - vodná slalomárka Zuzka Paňková, niekoľkonásobná majsterka Slovenka v kickboxe Samira Pasztiráková či mnohonásobný zlatý plavec Michal Hajducsek, ale aj Ella Görcsösová – majsterka Slovenska v snowboardingu i wakeboardingu. Pri ich vytrvalom tréningu aj stupňoch víťazov stojí aj krajská nadácia.
 
Všetky informácie o postupe, ako pomôcť rodinám z Nadácie KSK sú zverejnené na https://nadaciaksk.sk/
(14:30, KSK) 
Diskusia
Pridať komentár