Civilná ochrana chráni životy, zdravie a majetok aj v Košiciach

796x
29. Február 2024
Civilná ochrana mesta je zásadnou súčasťou bezpečnosti
  (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Medzinárodná organizácia civilnej ochrany vyhlásila 1. marec za Svetový deň civilnej ochrany.
 
Cieľom tohto kroku bolo upriamiť pozornosť širšej verejnosti na jej úlohy pri riešení a odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku osôb a ochrane životného prostredia. Civilná ochrana mesta je zásadnou súčasťou bezpečnosti na území mesta a je súčasťou orgánov civilnej ochrany mesta, okresu, kraja aj štátu.
 
  (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
V metropole východu je súčasťou systému civilnej ochrany niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto Košice. Je to prieskumná skupina, vyslobodzovacia skupina, skupina pre núdzové ubytovanie a zásobovanie, ďalej záchranná, poriadková a skupina skladov civilnej ochrany, ochranných stavieb a chráneného pracoviska.
 
Členovia všetkých skupín sú pripravení zasahovať nielen v prípade mimoriadnych udalostí, kedy sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie ľudí, ale aj v prípade zvláštnych udalostí a pri ochrane životného prostredia. Civilná ochrana sa prostredníctvom referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany košického magistrátu výrazne angažuje aj pri krízovom riadení na úrovni mesta.
 
 (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Jej zložky sa napr. tento mesiac aktívne zapájali do riešenia mimoriadnej situácie na území mesta, ktorú v polovici februára vyhlásil primátor. Dôvodom bolo odtrhnutie a zosunutie krajnice na 80 metrov dlhom úseku pravého pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Začiatkom novembra 2023 zas v areáli DPMK na Hornádskej ulici zorganizovali súčinnostné cvičenie „Záchrana Košice 2023“.
(15:10, KSK) 
Diskusia
Pridať komentár