Primátor mesta Košice tvrdí, že zmenu programového rozpočtu mesta urobil po dohode s právnikmi

1092x
20. Marec 2024
Primátor zákon neporušil, prokuratúra odmietla podnet siedmich starostov
 Výnos z podielových daní v roku 2023 bol pre mesto o 3,22 milióna eur (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Minuloročná zmena rozpočtu mesta Košice znižujúca podiel mestských častí z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 1,41 milióna eur bola podľa Krajskej prokuratúry v poriadku.
 
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček o tomto rozhodnutí informoval verejnosť a médiá na brífingu, ktorý nasledoval po pondelkovom stretnutí s predsedami poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve.
 
Primátor v reakcii na rozhodnutie krajskej prokuratúry zdôraznil, že zmenu programového rozpočtu mesta v decembri minulého roka, ktorú napadli starostovia mestských častí, urobil po dohode s právnikmi a odbornými zamestnancami magistrátu mesta Košice a zohľadnili pri tom všetky relevantné okolnosti.
 
Výnos z podielových daní v roku 2023 bol pre mesto o 3,22 milióna eur nižší oproti predpokladu, z ktorého vychádzal návrh rozpočtu. Takisto pripomenul, že mesto Košice ako jediná samospráva na Slovensku nedostala peniaze z programu Fast care, ktoré boli vyčlenené na pomoc mestám a obciam, ktoré sa starali o utečencov z Ukrajiny.
 
 Pre mesto nevyplýva  povinnosť vyplácať určitú časť podielových daní každý mesiac (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Celá suma vo výške 6,6 milióna eur išla na rozdiel od Bratislavy priamo jednotlivým mestským častiam. Prokurátorka dopĺňa, že oprávnenie dané primátorovi zastupiteľstvom mu umožňovalo čo do rozsahu vykonať starostami napádané rozpočtové opatrenie podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
 
„Rovnako nezistila pochybenia ani v súvislosti so zmenami rozpočtu spojených so znížením podielových daní mestským častiam. Spornými nie sú ani zmeny, ktoré sa týkali zníženia bankového úveru o povolenú sumu.“
 
Vysvetlila, že zo žiadneho ustanovenia zákona o meste Košice alebo ďalších zákonov týkajúcich sa financovania samospráv nevyplýva pre mesto povinnosť vyplácať určitú časť podielových daní každý mesiac.
 
„Podstatné je, že primátor zmeny v tomto smere schválil do konca kalendárneho roka, keď 21. 12. znížil celkovú výšku podielových daní pre mestské časti a v nadväznosti na to tie nanovo prerozdelil."
(10:00, red.) 
Diskusia
Pridať komentár