Košice navštívil splnomocnenec vlády pre rómske komunity

1196x
20. Marec 2024
V Historickej radnici v Košiciach privítali splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
           Zaujímal o to, ako sú na tom Košice v riešení najmä tých ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spoločne s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou, starostom mestskej časti Košice - Luník IX Marcelom Šaňom a ďalšími hosťami privítali v utorok (19. 3.) v Historickej radnici splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška.
 
Išlo o ich prvé oficiálne stretnutie, na ktorom sa, okrem iného, zaoberali výzvou zo strany úradu splnomocnenca, zameranej na asistenciu a podporu samospráv pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov.
 
Aj Košice, tak ako každé väčšie mesto, majú problém so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva. Cieľom stretnutia splnomocnenca Daška bol najmä monitoring potrieb jednotlivých samospráv. V rámci vzájomnej diskusie sa obe strany oboznámili s možnosťou spolupráce pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva tak, aby mohli spoločne identifikovať potreby a hľadať riešenia.
 
Zaoberali sa aj problematikou nelegálnych osád (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Splnomocnenec sa zaujímal o to, ako sú na tom Košice v riešení najmä tých ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach. Na stretnutí sa venovali aj rôznym možnostiam pomoci zo strany úradu splnomocnenca, a to v oblastiach vzdelávania, sociálneho bývania, pracovnoprávnej oblasti a možnosťami začlenenia do spoločnosti.
 
Daško tiež informoval zástupcov mesta o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z eurofondov na riešenie problematiky marginalizovaných komunít. Diskutujúci sa zaoberali aj problematikou nelegálnych osád na území mesta, bytovým fondom mesta či možnosťou rekonštrukcie bytových priestorov vo vlastníctve mesta.
 
Išlo o ich prvé oficiálne stretnutie (Zdroj: FB Košice - Mesto Košice)
 
Mesto Košice ako jedno z mála miest na Slovensku má spracovanú stratégiu postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení, avšak na jej naplnenie potrebuje zdroje. Mesto v súčasnosti postupne rekonštruuje nevyužívané hybridné byty. Za posledných sedem rokov bolo daných do užívania 41 bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom.
 
Desať bytov bolo ešte v roku 2020 prenajatých Nadácii Dedo v rámci projektu Housing first. Vďaka tomuto projektu sa už niektoré rodiny vymanili z problémov, presunuli sa do vlastného bývania a mohli sa tak naplno zaradiť do spoločnosti. Delegácia Úradu splnomocnenca následne navštívila MČ Luník IX.
(11:10, red.) 
Diskusia
Pridať komentár