Prešovský samosprávny kraj skvalitní desať stredných škôl

1477x
21. Marec 2024
Prešovský kraj zmodernizuje a skvalitní ďalších desať stredných škôl
Projektové aktivity sa dotknú aj oblasti kvality odborného vzdelávania. (Zdroj: FB PSK) 

Najprv prešlo modernizáciou päť stredných odborných škôl, teraz k nim pribudne ďalších desať.
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstupuje v rámci iniciatívy Catching up-Regions do ďalšej fázy národného projektu, ktorá má rozpočet vyše 6,5 milióna eur. Vo vybraných župných školách zlepší marketing, spoluprácu so zamestnávateľmi i obsahy vzdelávania.

Národný projekt, ktorý prináša skvalitnenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji, po úspešnej prvej etape pokračuje ďalšou fázou. Naďalej sa v nej sústredí na problémové a nedostatočné oblasti na školách a zacieli na ich manažment a marketing.

V priebehu implementácie postupne prinesie vznik inovačných klastrov, rozvoj odborných zručností pedagógov, ale aj program mentoringu. Realizovať sa bude v desiatich župných stredných školách s celkovým rozpočtom viac ako 6 540 000 eur.
 
Na vybraných školách sa zavedie tiež program mentoringu a tútoringu. (Zdroj: FB PSK)
 
„Zmluva o nenávratný finančný príspevok je podpísaná aj na ministerstve a ja sa teším, že ideme do ďalších projektov tentoraz v našich školách v Prešove, Humennom, Starej Ľubovni, Poprade, Svite, Bardejove, Svidníku a Vranove nad Topľou, ktoré ich významne posunú vpred. Nadviažeme nimi na predošlé projekty v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov, ktoré priniesli veľké zmeny na piatich pilotných školách v konečnom súčte a synergii všetkých aktivít za približne 50 miliónov eur," predstavil ďalšie ciele v strednom odbornom vzdelávaní v Prešovskom samosprávnom kraji jeho predseda Milan Majerský.
 

„Priblížili sme vďaka tomu školy k vzdelávacím inštitúciám 21. storočia, ktoré sú jednak moderné a atraktívne zvonku aj zvnútra, ako aj vybavené kvalitnou technikou a majú tiež inovované vzdelávacie školské programy,“ dodal Majerský.

Aktuálny národný projekt konkrétne prinesie pozitívne zmeny pre oblasť inovácie a spolupráce so zamestnávateľmi. Aktivity sa zamerajú na ich intenzívnejšie zapájanie do výučby a tvorby inovatívnych učebných zdrojov. V tejto súvislosti vzniknú tzv. klastre, v ktorých budú zamestnávatelia užšie spolupracovať so školami na príprave a tvorbe inovačných výstupov, ako sú učebné materiály, texty, prezentácie, učebné pomôcky atď.
 
Ďalším výstupom má byť nastavenie správnej marketingovej komunikácie škôl. (Zdroj: FB PSK)
 
Projektové aktivity sa dotknú aj oblasti kvality odborného vzdelávania. Presnejšie budú pedagógovia škôl prostredníctvom vzdelávacích programov a workshopov pracovať na rozvoji svojich profesijných a odborných zručností. Na vybraných školách sa zavedie tiež program mentoringu a tútoringu. Do škôl prídu vďaka tomu supervízori, a to s cieľom pomáhať učiteľom posilňovať ich profesijné kompetencie a zvládať neočakávané situácie na vyučovaní.

Ďalším výstupom má byť nastavenie správnej marketingovej komunikácie škôl. Vytvoria si mikrotímy, ktoré budú realizovať dni otvorených dverí, redizajny webových stránok, sektorové konferencie a v neposlednom rade si spracujú svoj vlastný design manuál. Časový rámec implementácie projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II je rozdelený do troch fáz v priebehu 48 mesiacov.
 
Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. (Zdroj: FB PSK)
 
Prebiehať bude konkrétne na troch prešovských školách SOŠ technická, SPŠ strojnícka a SOŠ gastronómie a služieb, ďalej na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, SOŠ technickej v Humennom, SOŠ technickej v Starej Ľubovni, ako aj na SOŠ technickej v Poprade, SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite, SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove a na SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR.

Prešovský samosprávny kraj sa do nej zapojil pilotne v roku 2018. Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.
(12:30, red.)
Diskusia
Pridať komentár