VIDEO | ZŠ Pod Papierňou v Bardejove ponúka úvodný ročník, logopedické triedy a kreatívnych pedagógov

1717x
25. Marec 2024
 Záujem o logopedické vyučovanie rastie
 
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Základná škola Pod Papierňou je jediná škola, ktorá má triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 
„Týmto deťom, ktorí majú logopedický problém sa venujeme. V našej škole máme úvodný ročník, kde pani učiteľka pracuje s Eľkoninovou metódou“ informovala Jana Šoltésová, učiteľka -špeciálny pedagogička.
 
„Naša trieda je logopedická a my sa na hodinách Slovenského jazyka učíme zo Šlabikára podľa profesora Eľkonina – fonematické uvedomovanie,“ priblížila Jana Baranková, učiteľka – špeciálna pedagogička.
 
„Deti, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky, môžu prísť do nášho úvodného ročníka a my s nimi budeme pracovať,“ vysvetlila Šoltésová.
 
 
„Využívame v plnej miere tabuľu a naše bábky, ktoré deti využívajú na hodinách – Hlasulienky, ktoré nám delia slová na hlásky, Majster slabika, ktorý delí slová na slabiky, Majster dĺžeň a teraz sme už prešli na samohlásky s Majstrom Ham,“ prezradila ako sa deti učia J. Baranková.
 
„Okrem úvodného ročníka máme aj prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník. Deti sa učia podľa bežných učebných osnov. Akurát majú o jeden predmet viac a tým je individuálna logopedická intervencia,“ povedala Jana Š.
 
 Cvičia aj motoriku rečových orgánov (Zdroj: AHOJ TV)
 
„Mali ste možnosť vidieť ukážku s oromotorických cvičení, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby sme potom začali opäť rozprávať. Tak, ako na telesnej výchove alebo v rámci centra voľného času nacvičujeme a pokúšame sa naše telo rozhýbať tak, aby bolo dostatočne uspôsobené na dané cviky, tak aj tie hovoridlá potrebujú byť pripravené,“ vyjadril sa Peter Kukľa, učiteľ – špeciálny pedagóg.
 
„Máme tu hodiny individuálnej logopedickej intervencie a venujeme sa všetkým jazykovým rovinám, čiže aby deti správne vedeli vyslovovať všetky hlásky, ale kladieme dôraz aj na rozvoj slovnej zásoby, aj na stavbu vety, aby sa deti vedeli vyjadriť gramatický správne.“ uviedla logopedička Lenka Gajdošová.
 
Jana Šoltésová približuje, čo je na ich škole zaujímavé: „V triedach žiaci nesedia celý čas v laviciach, ale pracujú aj na koberci. Počas prestávok máme pre deti pripravené aktivity – tanec, spev a taktiež si môžu zahrať kalčeto alebo pingpong.“
 
 V triedach žiaci nesedia celý čas v laviciach, ale pracujú aj na koberci (Zdroj: AHOJ TV)
 
„Cvičíme aj motoriku rečových orgánov - mohli ste vidieť rozcvičku. Cvičíme, aby jazyk a pery boli pripravené na vyvodenie všetkých hlások, aby poznali pojmy a vedeli ich správne priradiť. Na hodinách pracujeme aj s tým, že rozvíjame zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, sluchovú pamäť. Všetko to potrebujeme, aby deti vedeli komunikovať správne, aby vedeli čisto a pekne rozprávať a vedeli fungovať v živote," doplnila na záver Gajdošová.
(13:30, red.) 
Diskusia
Pridať komentár