VIDEO | ZŠ Mlynská v Stropkove ponúka atraktívne vyučovanie aj zelený pavilónový exteriér

1079x
25. Marec 2024
Deň otvorených dverí na Základnej škole Mlynskej v Stropkove
 
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Deň otvorených dverí pripravujú už každoročne, tradične pred zápisom do prvého ročníka.
 
„Pripravujeme celé popoludnie, ktoré je jednak náučné, edukačné pre deti, ktoré idú nie len do prvého ročníka, ale aj vyšších ročníkov, keďže sme spádovou školou, tak prichádzajú deti aj do 5. ročníka,“ priblížila Martina Tomková, riaditeľka školy.
 
„Naša škola má v každej triede interaktívnu tabuľu, ktorú môžu využívať učitelia počas bežných vyučovacích hodín. Snažili sme sa nájsť nový produkt, ktorým by sme na prvom mieste učiteľom pomohli pri štúdiu, lebo žiaci potrebujú viac podnetov a zároveň, aby sme mali výhodu voči ostatným základným školám. Preto sme vstúpili do tejto interaktívnej podlahy a je veľmi obľúbená u žiakov,“ povedal Ján Cichý, učiteľ matematiky a školský digitálny koordinátor.
 
 
 Edukačné popoludnie (Zdroj: AHOJ TV)
 
„Prichádzajú starí rodičia, celé príbuzenstvo a urobia si príjemné popoludnie. Sú pre nich pripravené zaujímavé hry a máme pravidelne triedy, kde je spievankovo, hrajkovo, čiže s určitou tématikou pripravujeme zábavné popoludnie pre detičky. Máme aj triedu, kde je angličtina – hry v anglickom jazyku, hry na interaktívnej podlahe. Je to niečo nové, keďže tá podlaha je ešte len druhý rok. Potom pútavé hry pre deti v telocvični,“ informovala riaditeľka školy.
 
„Hlavne, dalo by sa povedať, že je to pre prvý stupeň, ale sú tam aj možnosti zložitejšieho programovania pre starších žiakov, ale aj pre začiatky či už na prvom stupni alebo potom ten 5. - 6- ročník, keď sa zoznamujú s tým programovaním. Nie je to len taká jednoduchá verzia pre prvý stupeň, ale sú tam naozaj aj zložitejšie veci aj pre tých starších žiakov,“ vyjadril sa Ján Cichý.
 
 Interaktívna podlaha (Zdroj: AHOJ TV)
 
„Myslím si, že naša škola, keďže je síce najväčšou školou v okrese Stropkov, poskytuje veľmi kvalitné vzdelávanie a máme ja triedy s rozšíreným vyučovaním športu od 5. ročníka so zameraním na futbal a volejbal. Máme veľmi kvalitné vybavenie, čo sa týka odborných učební – každá trieda je vybavená dataprojektorom, vlastným počítačom, interaktívnou tabuľou," povedala riaditeľka školy.
 
„Okrem interiéru máme veľmi pekné exteriér – dve vonkajšie triedy, teda zelené učebne, dve detské ihriská, ihrisko s umelou trávou. Máme podporný tím, čiže ako jedna z mála škôl máme aj vlastnú školskú psychologičku, špeciálnu pedagogičku a deväť asistentov, ktorí sa venujú deťom so špeciálno-vzdelávacími potrebami,“ dodala na záver Tomková.
(15:30, red.) 
Diskusia
Pridať komentár